Vad är LUR?

Läkarutbildningsrådet (LUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på läkarprogrammet. LUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalt arbetsutskott (AU), som fungerar som rådets styrelse.

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det sexåriga läkarprogrammet ska se ut och vår arbetsmiljö. LUR har också samarbete med övriga utbildningsråd i Sverige och träffas regelbundet på nationella möten. Vi väljer och samordnar också studentrepresentanter, som representerar läkarstudenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

Vilka är vi?

Förtroendevalda 19/20

Ordförande: Lucas Ravens
Vice ordförande: Cathleen O’Keeffe
Sekreterare: Ashkan D Salehi
Kassör: Remli Yusupov

Övriga ledamöter:
Isaac Thiria
Ylva Pekny

Kontaktuppgifter

Kontakta oss på lur@saks.gu.se eller släng iväg ett meddelande på Facebook (Läkarutbildningsrådet Saks). Vi finns också på Instagram: @lur_saks

LUR
56702339_335330793998405_7060229535094013952_n 1

Mötesdatum

Våra möten är öppna för alla intresserade studenter! Vi träffas kl 17.00 i Biblioteket på Hvilla Medici, Högåsplatsen 6. Nästa möte hålls tisdagen den 10:e december.

Mötesdatum höstterminen 2019:

  • 9:e september
  • 15:e oktober
  • 14:e november
  • 10:e december

Vill du få kallelse till våra möten? Kontakta oss, så skriver vi upp dig på kallelselistan!

 

Utbildningsbevakning

Har du blivit vald till kursrepresentant? Vad roligt! I ditt uppdrag ingår att hålla kontakten med LUR och se till att din klass är representerad på våra möten. För mer information, se denna PDF. Vill du veta mer om hur du som kursrepresentant fyller i kursrapport till LUR, se denna PDF.

I LUR väljs också studentrepresentanter som företräder studenterna gentemot akademin och är med och fattar beslut som rör oss studenter. Har du blivit vald till studentrepresentant – skoj! Vill du ha mer information kring det uppdraget, se denna PDF.

LUR bild

LUR bryr sig såklart också som studenters arbetsmiljö! Vi har bland annat haft psykisk ohälsa bland läkarstudenter som fokusfråga. Som del av detta arbete har vi sammanställt en pamflett om psykisk ohälsa och var man kan vända sig för att få hjälp. LUR-pamflett-digital-version

Denna pamflett finns också att hämta i fysisk form på kårexpeditionen. 

Årets fokusfråga

I år kommer vi fokusera på kursrepresentantskapet! Vi har många tankar på hur vi skulle vilja göra rollen som kursrepresentant mer attraktiv, givande och kul! Diskussioner pågår löpande på våra möten, och när vi börjar närma oss konkreta förslag kommer vi att förankra detta brett med hela programmet.