Medlem

Som medlem i studentkåren stödjer du vårt arbete för bättre utbildning och bättre studietid. Att vara kårmedlem är också en solidarisk handling, eftersom det ger oss möjlighet att bistå de studenter, som på något sätt råkat illa ut eller hamnat i kläm i sina studier. Dessutom öppnar kårmedlemskapet en hel värld av sociala aktiviteter att delta i och föreningar att engagera sig i. I och med medlemskapet får du också tillgång till olika förmåner, som t.ex. extra kötid i SGS, en gratis namnskylt, möjlighet att sälja böcker i andrahandsbokhandeln eller möjlighet att ha skåp i längan.