Arbetsmiljöarbete

SAKS arbetar aktivt för att bevaka och förbättra studenternas arbetsmiljö. Detta görs av studentarbetsmiljöombuden – SAMOs – tillsammans med Kårstyrelsens ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Avvikelserapporter

Har du upplevt en bristande arbetsmiljö? Då bör du rapportera den som en avvikelse i arbetsmiljön. Det kan du göra antingen direkt till universitetet (se avsnittet Studiemiljö på Studentportalen) eller via SAKS (då fyller du i blanketten för anmälan av avvikelse i arbetsmiljön som du hittar här).

Studentarbetsmiljöombud

Det ska finnas minst ett studentarbetsmiljöombud (SAMO) på varje program, som fungerar som en länk mellan studenterna, Kårstyrelsens ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor och universitetets arbetsmiljöarbete. Alla SAMO:s erbjuds utbildning via Göteborgs universitets studentkårer och uppdraget är dessutom arvoderat. Kontakta ditt utbildningsråd om du vill ställa upp som SAMO på din utbildning!

Du kan också kontakta Kårstyrelsens ledamot med ansvar för arbetsmiljö eller en SAMO om du har erfarit några problem med din arbetsmiljö eller har idéer om hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras.