Åsiktsportalen

Har du förslag på hur vårt studentliv kan göras bättre? 

Nedan listas eventuella dokument och annat som organ inom SAKS vill inhämta åsikter om:

Åsiktsdokument – undervisning på distans och digitalisering
Avsändare: Lucas Ravens, vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Hur ska framtidens undervisning se ut i en värld efter pandemin? Chockdigitaliseringen som vi genomgick under våren 2020 har givit både oss studenter och akademin en vana av undervisning på distans och digitaliseringens möjligheter som antagligen hade tagit många år att uppnå utan pandemin. Vi anser att det är viktigt att ta tillvara på lärdomarna, både positiva och negativa, i utformningen av framtidens undervisning.

Lämna dina åsikter till utbildning@saks.gu.se, senast den 4:e december 2020!

Målsättningen är att dokumentet tas till omröstning om att bli officiellt åsiktsdokument på 3:e fullmäktigemötet den 14:e december 2020.