Varför är det viktigt att vara kårmedlem?

Genom att bli medlem i studentkåren stödjer du vårt arbete för en bättre utbildning. Du som medlem har också möjlighet att kandidera till uppdrag som studentrepresentant och representera studenterna i olika organ inom universitetet. Att vara medlem i studentkåren är solidariskt och bidrar till en bättre utbildning för alla. Tack vare ditt medlemskap får vi även bättre möjlighet att hjälpa enskilda studenter som råkat illa ut eller behandlats felaktigt under sina studier.

Som medlem är du inbjuden att delta i aktiviteter anordnade av våra femton utskott och fyra corpser. Ett av våra utskott sysslar med idrott, ett annat utskott arbetar för engagera fler studenter i forskning, medan ett tredje arbetar för likabehandling och ett fjärde anordnar sociala och mysiga aktiviteter. Vårt sexmästeri driver studentpuben på Villa Medici, som du som kårmedlem har tillgång till. Vi tror att den som är socialt aktiv under sin studietid och lär känna studenter från andra terminer och program också lyckas bättre i sina studier.

Medicinarspexet är en av fyra corpser, fristående föreningar med tät koppling till SAKS, och framför varje år ett nytt spex.

Med ditt medlemskap följer också viktiga förmåner. Som nybliven kårmedlem får du t.ex. tre månaders extra kötid hos SGS och därefter en extra månad varje termin du är medlem i kåren.