Hoppa till huvudinnehåll

Dokument

Dokument

Styrdokument

Stadga reviderad VT20
Senaste uppdaterad:

SAKS arbetsordning
Senaste uppdaterad:

Policysamling
Senaste uppdaterad:

Krisplan
Senaste uppdaterad:

Åsiktsdokument

Campusmiljö
Senaste uppdaterad:

Pedagogik och kvalitetssäkring
Senaste uppdaterad:

Undervisning på distans och digitalisering
Senaste uppdaterad:

Mallar

Avvikelserapport
Senaste uppdaterad:

Handlingsmall
Senaste uppdaterad:

Kallelsemall
Senaste uppdaterad:

Kallelsemall (engelska)
Senaste uppdaterad:

Protokollmall
Senaste uppdaterad:

Protokollmall (engelska)
Senaste uppdaterad:

Redovisning av studentrepresentantsuppdrag
Senaste uppdaterad:

Utläggsblankett
Senaste uppdaterad:

FUM Protokoll

2020-2021 Protokoll 1
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 2
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 3
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 4
Senaste uppdaterad:

Budget

Budget 19/20
Senaste uppdaterad:

Budget 2021
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 19/20
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan 20/21
Senaste uppdaterad: