DOR-SAKS

Doktorandrådet (DoR) finns för Sahlgrenska akademins forskarstudenter och har till uppgift att bevaka forskarutbildningens kvalitet och att arbeta för doktoranders rättigheter vid akademin.

Medlemmarna i DoR består av doktorander från Sahlgrenska akademins institutioner. Det förtroendevalda arbetsutskottet som fungerar som rådets styrelse. Doktorandrådet välkomnar fler att engagera sig i för att påverka doktoranders situation och framtid, och delta i olika projekt.

ARBETSUTSKOTT 2019/2020

Ordförande: Naimi Johansson
Institutionen för medicin

Sekreterare: Cristiana Rîmniceanu
Institutionen för biomedicin

Vice ordf. & kassör: Adnan Noor Baloch
Institutionen för medicin

KONTAKTA OSS

MÖTESDATUM VT2020

 • Tisdag 28 januari, kl 10-12
 • Tisdag 25 februari, kl 10-12
 • Tisdag 31 mars, kl 10-12
 • Tisdag 5 maj, kl 10-12
 • Tisdag 2 juni, kl 10-12
P.g.a. rådande läge med coronakris hålls Doktorandrådets möten online via Zoom (gäller från mars 2020 och tillsvidare).

Doktorandrådets möten hålls vanligen på Medicinaregatan 18A, plan 4, rum Mammut och är öppna för alla doktorander.

DoR:s Verksamhet

 • DoR påverkar situationen för doktorander genom att ha representanter i de råd där forskning och forskarutbildning berörs, bland annat Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) och Sahlgrenska akademins styrelse.

  DoR har även representanter i Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK) samt Sahlgrenska akademins olika institutionsråd. På detta sätt kan vi vara med och påverka på en bred basis.

 • DoR anordnade 2017 & 2018 en doktoranddag med syfte att öka samverkan och nätverkande mellan akademins doktorander och att stötta deras framtida karriärer.

  Exempel på andra frågor som DoR har drivit är undersökning av doktoranders arbetsmiljö, anställning för doktorander från dag ett, samt att alla doktorander ska ha möjlighet till undervisning som en del i sin forskarutbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorandrepresentanter

Doktorandrådet samordnar doktorandrepresentanterna vid de olika råden och organen på Sahlgrenska akademin. Mer om vad det innebär att vara doktorandrepresentant kan du läsa i detta dokument.

Doktorandrådet samordnar också doktorander engagerade i arbetsgrupper för t.ex.

 • Doktoranddagen (PhD day)
 • Undersökning av doktoranders arbetsmiljö/studiemiljö

Vill du vara med?

 • Det är viktigt att doktoranders röst blir hörd på Sahlgrenska akademin och vi önskar att fler vill vara med och påverka. Ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi göra!

  Är du intresserad av forskning, utbildning, akademins organisation, ledarskap, arbetsmiljö, etik, internationalisering, kommunikation eller projektplanering? Tveka inte, hör av dig!

 • Doktorander som deltar i DoR:s arbete och tar på sig förtroendeuppdrag har rätt till kompensation i form av förlängningsdagar.

  Ett engagemang i DoR ger dig värdefulla erfarenheter av ledarskap och akademins organisation, och ett brett nätverk av doktorander, forskare och kollegor från hela fakulteten.

DOKTORANDKOMMITTÉER (DK)

DoR verkar för att starta upp och stötta doktorandkommittéer vid varje institution. För närvarande finns aktiva doktorandkommittéer vid några av Sahlgrenska akademins institutioner. För att få aktuell kontaktinformation till kommittén vid din institution eller för att få stöd att starta upp en kommitté, ta kontakt med DoR.