Doktorandrådet (DoR)

DOR-SAKS

Doktorandrådet (DoR) finns för Sahlgrenska akademins forskarstudenter och har till uppgift att bevaka forskarutbildningens kvalitet och att arbeta för doktoranders rättigheter vid akademin.

Medlemmarna i DoR består av doktorander från Sahlgrenska akademins institutioner. Det förtroendevalda arbetsutskottet som fungerar som rådets styrelse. Doktorandrådet välkomnar fler att engagera sig i för att påverka doktoranders situation och framtid, och delta i olika projekt.

PhD-day 2020

Doktorandrådets PhD-day 2020 hålls onsdag 25 november kl 11-16, online.

PhD-day 2020 inbjudan

Temat för 2020 års PhD-day är
”Hur påverkas forskningen av en världskris?”

Program        Speakers and guests       Networking session

På programmet står flera inspirerande föreläsningar med framstående forskare och du som doktorand kommer ha möjlighet att nätverka med både seniora forskare med erfarenhet från akademi och industri, och med doktorandkollegor från Sahlgrenska akademin. P.g.a rådande situation hålls PhD day online (Zoom). 

PhD-day riktar sig till samtliga doktorander vid Sahlgrenska akademin.

 Om du inte har fått ett mail om registering, vänligen kontakta maria.hamarlund@gu.se. Doktorandrådets PhD-day arrangeras av DoR med stöd från Sahlgrenska akademins Forskarutbildningsråd.

 

Doktorandrådet (DoR)

ARBETSUTSKOTT 2020/2021

Ordförande: Dani Zalem
Institutionen för biomedicin

Vice ordförande: Helena Nilvér
Institutionen för vårdvetenskap

Sekreterare: Charlotte Andersson
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kassör: Cristiana Rîmniceanu
Institutionen för biomedicin

KONTAKTA OSS
Mail               dor@saks.gu.se                   
Facebook     Doktorandrådet vid
                       Sahlgrenska akademin

Charlotte Andersson, Dani Zalem, Helena Nilvér
Charlotte Andersson, Dani Zalem, Helena Nilvér & Cristiana Rîmniceanu
foto fika

MÖTESDATUM HT2020

 • Tisdag 15 september, kl 10-12
 • Tisdag 20 oktober, kl 10-12
 • Tisdag 17 november, kl 10-12
 • Tisdag 15 december, kl 10-12

Doktorandrådets möten hålls på Hälsovetarbacken Hus 1, konf.rum 1124 och är öppna för alla doktorander.

P.g.a. rådande pandemi hålls Doktorandrådets möten online via Zoom (gäller från mars 2020 och tillsvidare). Välkommen att maila oss för att få zoom-länk till nästa möte!

DoR:s VERKSAMHET

 • DoR påverkar situationen för doktorander genom att ha representanter i de råd där forskning och forskarutbildning berörs, bland annat Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) och Sahlgrenska akademins styrelse.

  DoR har även representanter i Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK) samt Sahlgrenska akademins olika institutionsråd. På detta sätt kan vi vara med och påverka på en bred basis.

 • DoR anordnade 2017 & 2018 en doktoranddag med syfte att öka samverkan och nätverkande mellan akademins doktorander och att stötta deras framtida karriärer.

  Exempel på andra frågor som DoR har drivit är undersökning av doktoranders arbetsmiljö, anställning för doktorander från dag ett, samt att alla doktorander ska ha möjlighet till undervisning som en del i sin forskarutbildning.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTATION

Doktorandrådet samordnar doktorandrepresentanterna vid de olika råden och organen på Sahlgrenska akademin. Mer om vad det innebär att vara doktorandrepresentant kan du läsa i detta dokument.

Doktorandrådet samordnar också doktorander engagerade i arbetsgrupper för t.ex.

 • Doktoranddagen (PhD day)
 • Undersökning av doktoranders arbetsmiljö/studiemiljö

 

VILL DU VARA MED?

 • Det är viktigt att doktoranders röst blir hörd på Sahlgrenska akademin och vi önskar att fler vill vara med och påverka. Ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi göra!

  Är du intresserad av forskning, utbildning, akademins organisation, ledarskap, arbetsmiljö, etik, internationalisering, kommunikation eller projektplanering? Tveka inte, hör av dig!

 • Doktorander som deltar i DoR:s arbete och tar på sig förtroendeuppdrag har rätt till kompensation i form av förlängningsdagar.

  Ett engagemang i DoR ger dig värdefulla erfarenheter av ledarskap och akademins organisation, och ett brett nätverk av doktorander, forskare och kollegor från hela fakulteten.

DOKTORANDKOMMITTÉER (DK)

DoR verkar för att starta upp och stötta doktorandkommittéer vid varje institution. För närvarande finns aktiva doktorandkommittéer vid några av Sahlgrenska akademins institutioner. För att få aktuell kontaktinformation till kommittén vid din institution eller för att få stöd att starta upp en kommitté, ta kontakt med DoR.