Skip to main content
SAKS logga med text vid sidan av

Valberedningens förslag till SAKS organ 24/25

Valberedningen kan nu presentera sitt slugiltiga förslag till SAKS organ för verksamhetsåret 24/25. Det är fantastiskt kul att se så många som vill engagera sig i både utskott och utbildningsråd! Med det sagt föreslås en del organ vakantsättas då det inte inkommit några nomineringar till dessa. Här skyltar exv Kårhusstyrelsens presidium, skereterare och kassör med sin vakans. Tyvärr även en del utbildningsråd som bl.a sjuksköterskeutbildningsrådet.

 

Men frukta ej! Det betyder inte att det inte fortfarande går att tillsätta. Är du intresserad alternativt känner du någon/några som vill engagera sig? Kontakta då Valberedningen på val@saks.gu.se innan Fullmäktigesammanträdet den 14:e maj. Du kan också kandidera till en vakant post eller motkandidera mot valberedningensförslag på plats under sammanträdet! Kontakta då gärna Fullmäktiges talare på talare@saks.gu.se

 

Här finner du Valberedningens förslag till SAKS olika organ