Skip to main content
Adam Järvinen
Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
Contact Info
studiesocialt@saks.gu.se
Education