Skip to main content

Likabehandlingsutskottet (IRIS)

Info in English coming soon!

Önskelista för händelser under 20/21:
Dag och tid
Likabehandlingslördagar Varje lördag
Integritet event VT21
West Pride 2021 Juni 2021
Copenhagen 2021 – WorldPride & Eurogames 12-22 august 2021
Alla event under pandemin kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilken innebär att de kan komma att ställas in.