Fullmäktige

Som högsta beslutande organ är det Fullmäktige som beslutar över kårens budget och verksamhetsplan, som väljer studentrepresentanter och som tar alla stora övergripande beslut. Det är även Fullmäktige som håller koll på hur Kårstyrelsen, råden och utskotten sköter sin verksamhet.

Kanske kan det låta torrt och formellt, men det är i Fullmäktige allt har sin början! Den som är ledamot i Fullmäktige får full insyn i alla SAKS verksamheter och har möjlighet att påverka på hög nivå. Det handlar om att vara med och dra upp riktlinjerna som möjliggör en studentkår som tar till vara alla medlemmars intressen.

Fullmäktiges ledamöter utses genom val varje vår. Alla medlemmar kan kandidera och har rösträtt. Fullmäktige har plats för 25 ledamöter, varav en är knuten till varje program/utbildningsområde och resten fördelas på personliga mandat. Fullmäktiges möten leds av en talare och en talarsuppleant, som utses av Fullmäktige. Du kan läsa mer om Fullmäktige i kårens styrdokument.

Alla medlemmar i SAKS är välkomna på mötena. Alla medlemmar kan skicka in motioner till Fullmäktige. Motioner skickas sekreterare@saks.gu.se

Just nu är det öppet för att nominera sig själv till att kandidera till Fullmäktige!
Fyllnadsval till Fullmäktige 19/20 Den 24 september 2019 – Fullmäktige Utlysning av kandidering till fyllnadsval från och med 24/09/2019 till och med 08/10/2019 Härmed inbjuds samtliga SAKS-medlemmar att kandidera till Fullmäktige 19/20. Din kandidatur ska innehålla kontaktuppgifter, ditt födelsedatum, och en kort motivering. Detta skickas per mail till valnamnd@saks.gu.se

Utlysning av fyllnadsval från och med 15/10/2019 till och med 22/10/2019 Under den här tidsperioden kommer du som medlem hos SAKS kunna rösta på de kandidater som ställer upp till fyllnadsval. Mer information kommer att anslås på hemsidan (saks.se) i samband med att valet öppnar.