Login hjälp

Problem att logga in

Om du har problem med att logga in kan du prova dessa steg:

  • Vilket e-postmeddelande är registrerat hos SAKS? Din privata e-post eller student-e-post? Testa båda.
  • Registrerade du ditt medlemskap på webbsidan? Titta under Medlemskap och Aktivera konto.
  • Registrerade du dig under ett T # (tillfälligt nummer) innan du fick ett personnummer?  Testa båda.

Har du fortfarande problem? Kontakta oss!