Hoppa till huvudinnehåll
SAKS logga med text vid sidan av

Kårval - Kandidera till Fullmäktige 24/25

Idag öppnar kandidatförfarandet till Kårvalet 2024. Totalt är det 25 mandat i Fullmäktige som ska disponeras mellan kårmedlemmarna verksamhetsåret 24/25.

 

Vad är Fullmäktige?

SAKS Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Det betyder att alla organ i SAKS måste underställa sig beslut tagna i Fullmäktige. I praktiken innebär det att man beslutar om budget, verksamhetsplan, policys och väljer Kårstyrelse, förtroendevalda i SAKS organ och alla stuentrepresentanter. Kort sagt är det som studentkårens riksdag. Fullmäktige sammanträder 6 gånger per år varav 3 per termin och leds av en talare utsedd av fullmäktige.

 

Varför ska jag sitta i Fullmäktige?

Det är i Fullmäktige du äntligen kan få igenom det som du tycker kårens ska arbeta för! Mer pengar till utskotten? Ska Utbildningsråden driva en särskild fråga gemensamt? Inget mera kårkaffe?! Allt sådant är saker som kan drivas i Fullmäktige.

 

Hur kandiderar jag?

Du kandiderar lättast genom kandidaturformuläret här eller genom att maila din kandidatur och motivering till valnamnd@saks.gu.se.