Hoppa till huvudinnehåll
Logga med text vid sidan av

Valberedningen söker fler nomineringar till organen!

Valberedningen är i full färd att samla in nomineringar till SAKS alla organ. Till en del organ och poster har redan nominerats till, men det saknas fortfarande nomineringar. Valberedningen vill därför upplysa var det ännu inte nominerats någon. Dock är du fortfarande välkommen att nominera till de organ och poster som inte förtecknas här!

Nedan följer de uppdrag Valberedningen vill belysa och vem man lämpligen bör kontakta. Du kan självklart också kontakta Valberedningen direkt på val@saks.gu.se

 

Kårhusstyrelsen - karhus@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör

 

DiUR - utbildning@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

ECoPGH - ecopgh@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

FATUR - fatur@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

SfUR - utbildning@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

SUR - sur@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

ALARM - abodi@saks.gu.se (arbetsmarknadsansvarig 24/25)
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter (sektionsansvariga, värdansvarig och logistikansvarig)

 

Gibbgruppen - gibbgruppen@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Kassör
-Sekreterare
-Övriga ledamöter

 

INTET - intet@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

IntrU - Intru@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övrig ledamot

 

IRIS - likabehandling@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter

 

Mysutskottet - mu@saks.gu.se
-Ordförande
-Vice ordförande
-Sekreterare
-Kassör
-Övriga ledamöter