Hoppa till huvudinnehåll

Inspark

Inspark

Har du frågor angående introduktionen kan du kontakta din insparkskommitté eller höra av dig direkt till IntrU på IntrU@saks.gu.se. Har du frågor om t.ex. mecenatkort eller kårmedlemskap kan du få hjälp av oss på kårexpeditionen, mer info hittar du under Kontakta oss.

IntrU

IntrU är det utskott som har det övergripandet ansvaret för introduktionen för alla nyantagna studenter.

Cerebellum

Cerebellum ansvarar för insparken av nyantagna studenter vid apotekarprogrammet.

Columna Vertebralis

Columna Vertebralis ansvarar för insparken av nyantagna läkarstudenter

Gôr7K

Gôr7K ansvarar för insparken av sjuksköterske- och röntgensjuksköterskestudenter

HäV0K

Häv0k ansvarar för insparken av nyantagna biomedicinska analytiker-, dietist-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter.

Perikollonitis

Perikollonitis ansvarar för insparken av nyantagna tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerstudenter