Insparken

Till dig som är ny student: Välkommen till ditt program på Sahlgrenska akademin, till Sahlgrenska akademins Studentkår och till Göteborg som studentstad!

Vi finns här för att du ska få en så bra start på dina studier som möjligt. Under insparken får du lära känna studiekamrater och vänner på andra program, samt faddrar och äldrekursare som kan ge dig värdefulla tips och råd senare under studierna. Och inte minst kan du hitta aktiviteter att engagera dig i, som kan sätta guldkant på din studietid.

Insparken anordnas av sex olika kommittéer, som var för sig ansvarar för olika utbildningsprogram, samt IntrU, vars uppgift är att samordna och stötta insparken, samt allt arbete som ligger bakom den. Hitta vilken insparkskommitté som tar hand om just ditt program här nedanför.

IntrU

IntrU är det utskott som har det övergripandet ansvaret för introduktionen för alla nyantagna studenter. 

Cerebellum

Cerebellum ansvarar för insparken av nyantagna studenter vid apotekarprogrammet.

Columna Vertebralis

Columna Vertebralis ansvarar för insparken av nyantagna läkarstudenter.

Connexus Tuba

Connexus Tuba ansvarar för insparken av nyantagna logoped- och audionomstudenter.

Gôr7K

Gôr7K ansvarar för insparken av sjuksköterske- och röntgensjuksköterskestudenter.

Häv0k

Häv0k ansvarar för insparken av nyantagna biomedicinska analytiker-, dietist-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter.

Perikollonitis

Perikollonitis ansvarar för insparken av nyantagna tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerstudenter

 

Missa inte heller Göteborgs stads välkomnande av alla nya studenter: goteborg.com/student

Har du frågor angående introduktionen kan du kontakta din insparkskommitté eller höra av dig direkt till IntrU på IntrU@saks.gu.se. Har du frågor om t.ex. mecenatkort eller kårmedlemskap kan du få hjälp av oss på kårexpeditionen, mer info hittar du under Kontakta oss.

Hela insparken kan du följa på IntrU:s instagram: @intrusaks.

Med välkomnande hälsningar!
Introduktionsutskottet