IntrU

IntrU är det utskott som har det övergripandet ansvaret för introduktionen för nyantagna studenter IntrU fungerar som en länk och binder samman de olika introduktionsgrupperna.

Målet med IntrUs verksamhet är att varje ny student ska komma till rätta på utbildningen och skapa sig en trygg studiesocial miljö. Detta sker genom organisering av fadderverksamhet samt aktiviteter vars syfte är att introducera SAKS och Göteborg som studentstad för de nya studenterna.

Intru