Kårhistoria

Sahlgrenska akademins Studentkår bildades 2010 som en sammanslagning av tre studentkårer: Hälsovetenskapliga studentkåren vid Götebogs universitet (HVS), Medicinska föreningen i Götebog (MFG) och Odontologiska föreningen i Göteborg (OF).

Hälsovetenskapliga studentkåren bildades på 90-talet och samlade alla de hälsovetenskapliga utbildningarna. HVS hade sin verksamhet i första hand på Hälsovetarbacken. Deras kontor används idag som kontor och möteslokal för SAKS.

Medicinska föreningen var från början studentkåren för läkarstudenterna men inkorporerade så småningom också logoped- och apotekarstudenterna. MFG bildades 1949 och fick redan på 50-talet en villa donerad av Cyssie Hammar. Denna såldes 1974 och istället köptes den nuvarande Villa Medici som SAKS övertog vid sammanslagningen. MFG:s corpser lever idag vidare inom SAKS.

Odontologiska föreningen representerade tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen. Förutom kontoret på Odontologen så bedrevs verksamheten på kårhuset Munhålan. Munhålan såldes i samband med sammanslagningen till Göteborgs tandläkarsällskap och drivs vidare av Munhålans studentförening, som också övertog OF:s föreningar.

Sedan sammanslagningen jobbar SAKS ständigt för att bevara det bästa från de tre bildarkårerna och för att alla studenter på Sahlgrenska akademin, oavsett utbildning, ska vara lika delaktiga i studentkårens verksamhet.

Tidigare kårstyrelse 19-20

Klara Romare – Kårordförande
Kristina Guix Erhardsson – Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor
Rebecca Gustavsson – Ledamot med ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt projektledare för ALARM-mässan
Julia Kempa – Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor tillika studenthuvudarbetsmiljöombud (SHAMO)
Karl Kilbo Edlund – Övrig ledamot
Edvin Helleryd – Övrig ledamot

Tidigare kårstyrelse 18-19

Karl Kilbo Edlund – Kårordförande
Edvin Helleryd – Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor
Nur Hima – Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
Sara Blümel – Ledamot med ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt projektledare för ALARM-mässan
Sandra Karlsson – Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor
Gabriella Bengtsson – Ledamot med ansvar för internationalisering
Annie Björklund – Ledamot med ansvar för likabehandling
Lina Dahlin – Övrig ledamot
Josefin Lundgren – Övrig ledamot