Kårorganisation

Sahlgrenska akademins Studentkår är en demokratiskt uppbyggd organisation, där all makt utgår från dig som är kårmedlem. Som kårmedlem har du varje vår rätt att vara med och välja vårt Fullmäktige, som i sin tur väljer förtroendevalda till Kårstyrelsen, Kårhusstyrelsen och våra råd och utskott.

Organisationskarta

Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige är SAKS högsta beslutande organ och beslutar om vad alla kårorgan får och ska göra, om budget och om strategiska inriktningar. Alla kårmedlemmar har rätt att skicka in motioner till och delta på Fullmäktiges möten.

Här kan du läsa mer om Fullmäktige.

Kårstyrelsen (KåS)

Kårstyrelsen är SAKS högsta verkställande organ och leder SAKS gemensamma verksamhet. Kårstyrelsen ansvarar för att genomföra den verksamhetsplan Fullmäktige beslutar om och har ansvar för vår personal.

Här kan du läsa mer om Kårstyrelsen.

Kårhusstyrelsen (KHS)

Kårstyrelsen ansvarar för kårhuset Hvilla Medici och ser till att Hvillan hålls i toppskick. Kårhusstyrelsen fattar strategiska beslut och utfärdar riktlinjer för hur Hvillan används på bästa sätt.

Kårhusstyrelsen når du via karhus@saks.gu.se.

Inspektor

Peter Friberg, 2012Inspektor är en förtroendevald professor med god inblick i verksamheten och som kan bidra med hjälp och råd i större ärenden. Åtagandet är ett stort förtroende och hittills har ingen suttit på posten kortare tid än tretton år.

Sedan 2013 är Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi, SAKS inspektor.
Foto: Jaana Logren

 

Tidigare inspektorer

Bo Erik Ingelmark, professor i anatomi, inspektor 1949-1966 (för MFG)
Petter Karlberg, professor i pediatrik, inspektor 1966-1985 (för MFG)
Mattias Aurell, professor i njurmedicin, inspektor 1985-1999 (för MFG)
Björn Rydevik, professor i ortopedi, inspektor 1999-2013 (fram till 2010 för MFG, därefter för SAKS)

Historia

Utdrag från Mattias Aurells text i MFG:s jubileumsbok (1999):

”Studentkårer har inspektorer, en kvarleva från medeltiden när studenter inte hade fulla medborgerliga rättigheter. Den första svenske inspektorn är känd fån 1291 och förestod en uppsaliensisk studentgrupp vid Sorbonneuniversitetet i Paris!

Medicinska Föreningen i Göteborg skulle naturligtvis ha en inspektor från starten 1949 och det blev av lättförklarliga skäl den ende då utnämnde prodessorn i anatomi, nämligen Bo Erik Ingelmark. Denne kom från Uppsala och injagade omgående en ganska betydande respekt bland de nya studenterna.

Den i början tunna akademiska kolonin på medicinska fakulteten hade i Bo Erik Ingelmark en pregnant profil. Han blev sedermera universitetets rektor och en betydande person i Göteborg samt ävenledes en uppskattad privatläkare.

Som inspektor stannade han på sin post i hela sjutton år (1949-1966) och avgick först när han befordrades till rektor! Ny inspektor blev Petter Karlberg, professor i pediatrik och nyinflyttad från Stockholm. Han stannade på sin post i nitton år (1966-1985 – ett i sanning svårslaget rekord!

Under dessa år hann Petter Karlberg uppleva 1960- och 70-talens studentoro. Ingrepp i medicinarutbildningen ställde till oreda men MFG ångade på och köpte sitt nya kårhus 1974 när fru Hammars gamla villa på Föreningsgatan tjänat ut efter tjugo år – dock mycket saknad av femtio kullar medicinstudenter!

Det nya kårhuset på Högåsplatsen fungerade finfint från början och Petter Karlberg fick uppleva allt från glada fester till dagisverksamhet i detta hus. Studenterna hade gärna haft Petter Karlberg kvar som inspektor men vid pensioneringen drog han sig tillbaka.

Så valdes jag 1985 och det har varit mitt allra roligaste hedersuppdrag genom åren. Kontakten med studenterna är alltid lika stimulerande. De är verkligen omnipotenta och klarar allt med samma briljans.”