Presidiet 19/20

Klara

Klara Romare

Kårordförande
0728-575300
ko@saks.gu.se

Kristina

Kristina Guix
Erhardsson

Vice kårordförande med
ansvar för studiesociala
frågor
studiesocialt@saks.gu.se

1310267_webblogga

Vakant

Vice kårordförande med
ansvar för utbildnings-
frågor
utbildning@saks.gu.se

Kårstyrelsen 19/20

Rebecca Gustavsson
Ledamot med ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt projektledare för ALARM-mässan
arbetsmarknad@saks.gu.se, alarm@saks.gu.se

Julia Kempa
Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor tillika studenthuvudarbetsmiljöombud (SHAMO)
arbetsmiljo@saks.gu.se

Vakant
Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor samt ordförande för likabehandlingsutskottet, IRIS
likabehandling@saks.gu.se, iris@saks.gu.se

Vakant
Ledamot med ansvar för internationalisering
internationalisering@saks.gu.se

Karl Kilbo Edlund
Övrig ledamot
karl.kilboedlund@saks.gu.se

Edvin Helleryd
Övrig ledamot
edvin.helleryd@saks.gu.se

Personal

93b99831 c0bc 4d29 887b 73a127af0504b 1

Åsa Loodus

Administratör
031-7863893
asa@saks.gu.se

För allmänna frågor om hemsidan, affischering, sociala medier eller annan kommunikation kan du vända dig till Åsa. Åsa svarar även på frågor om medlemskap, inspark, Mecenat-kort, möten, kontaktuppgifter till råd och utskott och mycket mera. Åsa jobbar heltid, oftast måndag-fredag, men avvikelser kan förekomma. 

DSC02886b

Zeynab Alijan

Ekonomiadministratör
031-7863894 
ekonomi@saks.gu.se

För frågor som rör blanketter, budget och annan löpande ekonomi så kan du höra av dig till Zeynab, som jobbar på 25 procent.