Mallar och blanketter

Här hittar du mallar och blanketter som kan vara användbara för dig som student eller kåraktiv.

Nedanstående utgör grafiska mallar för alla dokument producerade inom Sahlgrenska akademins Studentkår, fastställda av Fullmäktige enligt arbetsordningen.