Munhålan Copy

munhålan

Munhålan ägs av Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS) men sköts av Munhålans studentförening som är en studentnämnd inom GTS.
I huset bor två intendenter, tandläkarstudenter, som har hand om det dagliga underhållet. När huset inte används av studentföreningen eller GTS, hyrs det ut till externa hyresgäster.

Huset är beläget i kvarteret Påskliljan som är en del av trädgårdsstadsdelen Änggården i södra Göteborg. Det är fem minuters gångväg från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Munhålan, Odontologernas kära andra hem, byggdes år 1915. Det ritades av arkitekten Ernst Torulf och var från början avsett som bostadshus. Senare, år 1973 köptes huset upp av Odontologiska Föreningen för att tjänstgöra som kårhus åt studenter vid Odontologiska fakulteten, alltså blivande tandläkare, tandhygienister och tandtekniker.

År 2010 avskaffades kårobligatoriet som gjorde att Odontologiska Föreningen löstes upp och dess universitetsverksamheter togs över av det nyskapade Sahlgrenska Akademins Studentkår som tar hand om alla studenter vid Sahlgrenska Akademin. Munhålans drift och studiesociala frågor samt utskott togs istället över av en nyskapad studentförening som finns än idag under namnet Munhålans Studentförening.

Särögatan 4, 413 19 Göteborg
Särögatan 4, 413 19 Göteborg

Hur hittar jag hit?

munhålan 11 2