Stipendier och priser

Stipendier

För dig som kårmedlem finns flera olika stipendier att söka. För vissa stipendier räcker det med att vara kårmedlem vid ansökningstillfället, medan det för andra stipendier krävs att man varit kårmedlem under hela studietiden. Av historiska skäl är stipendierna tyvärr enbart sökbara för läkarstudenter.

Priser

För att tacka studenter som gör stora insatser för Sahlgrenska akademins Studentkår delas en rad olika priser ut. Priserna delas ut efter nomineringar inkomna från kårmedlemmar. Det går inte att nominera sig själv till priser. Kårstyrelsen informerar när det är dags att nominera.