Stöd och hjälp

Har du problem med din utbildning eller din studiesituation? Vi på kåren vill gärna hjälpa dig, och kan vi inte själva hjälpa till så försöker vi hänvisa dig vidare.

Vill du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som student? Universitets lokala studieregler kan du läsa här, på GU:s hemsida. Har du frågor om innehållet får du gärna kontakta oss.

Har du problem rörande din egen situation som du behöver hjälp att reda upp? Ta kontakt med oss på SAKS! Du kan också vända dig direkt till student- och doktorandombuden. Ombuden är anställda av studentkårerna och är därför fristående från universitetet. Läs mer här på Göteborgs universitets studentkårers, GUS, hemsida.

Studierelaterade problem eller psykisk ohälsa

Behöver du vägledning eller stöd i dina studier eller har mycket efter dig, tveka inte att kontakta studievägledarna vid Sahlgrenska akademin. Det finns studievägledare som jobbar med just ditt program. Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledarna.

Har du behov av vård för studierelaterade problem, fysiska eller psykiska, eller har drabbats av psykisk ohälsa relaterad till dina studier, så kan du vända dig till studenthälsan. Vi kan garantera att du inte är den första som drabbas.

Diskriminering och sexuella trakasserier

Har du drabbats av diskriminering eller sexuella trakasserier? I så fall kan du vända dig till En enkel väg in. Drop-intider finns varje vecka, då ett av GUS student- och doktorandombud kommer till Medicinareberget. Du kan kontakta ombudet på enkelvag@saks.gu.se.

Olyckor och skador

Har du råkat ut för en olycka i samband med studier, eller på väg till eller från universitetet eller din praktik? Som student är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Här, på GUS hemsida, kan du läsa mer.