Studentmedia stipendium

Ansökningsperioden för projektbaserad studentmedia finansering är öppen!

Varje år avsätter Göteborgs universitet 1,8 miljoner som studentkårerna ska fördela mellan sökande studentmedier.

Studentmedia kan vara allt från traditionella medier som tryckta tidningar och tv-program, till vloggar eller hemsidor.

Studentmedia ska vara oberoende och ges ut av studenter och rikta sig till studenter vid en eller flera fakulteter vid Göteborgs universitet. Med oberoende menas att mediet utges av en separat grupp och att ingen utanför gruppen ges inflytande över det redaktionella innehållet.

Media treeTill projektbaserad studentmedia räknas nystartade media eller media som inte siktar på att driva kontinuerlig verksamhet över flera år.

Hur du ansöker

Ansökan skickas till smaug@saks.gu.se och ska innehålla:

  1. Verksamhetsplan
  2. Budget för året
  3. Fullständiga kontaktuppgifter till ansvarig sökande
  4. Stadgar för organisationen
  5. Ekonomisk redovisning och underlag i form av årsredovisning/budgetutfall för att bedöma ekonomiska förutsättningar för stadigvarande medier

Observera att du som söker måste vara en juridisk person (organisation) eller ansöka via din studentkår. Inga medel betalas ut till privatpersoner. Om du har frågor kring ansökan, skicka ett mejl till smaug@saks.gu.se.

Ansökningsperioden är öppen nu och stänger den 31:e mars!