Studiesocialt

Att vara student innebär inte bara pluggande. Studentkåren arbetar för att du under din studietid också ska uppleva gemenskap, nöjen och mervärden – på Medicinareberget och i Göteborg. Vi tror att studenter som umgås är bättre studenter!

Sahlgrenska akademins studentkår har 11 utskott, 3 projektgrupper och 4 corpser som ordnar alla typer av aktiviteter för alla typer av studenter. Vad sägs om CV-kvällar, fotofika, musikalträning, fotbollsturnering, semmelbak, marskalkuppdrag, PR-makeri, filmkväll, miljöföreläsningar, pubar eller kanske forskningsföredrag? Här hittar du information om alla utskott och corpser – och de flesta finns också på Facebook och Instagram.