Styrdokument

Styrdokumenten är de dokument som bestämmer hur kåren ska fungera. På den här sidan hittar du de aktuella styrdokumenten. Vill du kolla på äldre styrdokument eller tidigare versioner är du varmt välkommen till kårexpeditionen.

Stadgan

Stadgan är kårens viktigaste dokument. Stadgan styr vad kåren är och står för.

Arbetsordningen

Arbetsordningen förtydligar och beskriver hur stadgan ska tillämpas. Här finns den mesta informationen om utskott och råd, om Kårstyrelsens arbete och om alkohol, sponsorer och annat. Som kåraktiv kan det vara bra att ha lite koll på vad som står i den del av stadgan, som är relevant för de delar av kåren en är aktiv i.

Policydokument

Utöver arbetsordningen finns ett antal policyer, som ger riktlinjer för hur vissa specifika frågor ska hanteras. Alla policyer är samlade i en policysamling.

Krisplan

En plan över hur SAKS hanterar oförutsedda och dramatiska händelser, som kan uppkomma vid kåraktiviteter.

Budget

Budgeten anger hur mycket pengar varje del av kåren ska tjäna respektive kan lägga ut varje verksamhetsår. Budgeten beslutas på föregående verksamhetsårs sista fullmäktigemöte och revideras normalt inför vårterminen, då man ser hur höstterminen fallit ut.

Budget 2021 

Verksamhetsplan och -berättelse

Verksamhetsplanen är en sammanfattning av hur året gått. Den består av beskrivningar av Kårstyrelsens verksamhet och verksamheten i alla råd och utskott. På samma sätt är verksamhetsplanen en beskrivning av hur arbetet ska gå vidare, dels i Kårstyrelsen och dels i varje råd och utskott. Verksamhetsplanen finansieras av budgeten, sedan utvärderas hur arbetet fallit ut i verksamhetsberättelsen.