Hoppa till huvudinnehåll
Val-bild

Dags för val till SAKS Kårstyrelse 22/23!

Kårstyrelsen är SAKS högst verkställande organ. Ledamöterna i Kårstyrelsen utses genom ett val där alla medlemmar kan nominera sig själva eller andra lämpliga kandidater. Kårstyrelsen tillsätts sedan av Fullmäktige.
Ledamot i KåS måste vara medlem i SAKS och får ej samtidigt inneha förtroendepost i FUM. Däremot är det ingenting som hindrar någon från att inneha en annan förtroendepost inom SAKS och samtidigt vara en ledamot i Kårstyrelsen.
För att kandidera fyll i formuläret nedan före den 18e april.
 
Vi kommer att kontrollera medlemskap för alla kandidater.
 
Du väljer att kandidera till Kårordförande, Vice kårordförande med utbildningsansvar, Vice kårordförande med studiesocialt ansvar, samt ledamot med internationaliseringsansvar, ledamot med ansvar för arbetsmiljö eller projektledare för ALARM-mässan med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, ledamot med ansvar för likabehandling, eller övrig ledamot.
 
Närmare presentation av dessa roller kommer komma upp på våra sociala medier, men du kan läsa mer om dem på vår hemsida här, i Arbetsordningen: https://www.saks.se/dokument (under fliken Styrdokument).