Hoppa till huvudinnehåll
SAKS logga med text vid sidan av

Nominera till Kårstyrelsen 24/25


SAKS valberedning anmodar nu alla kårmedlemmar att nominera till nästa verksamhetsårets Kårstyrelse! Kårstyrelsen består av maximalt 13 ledamöter inklusive presidialer. Följande poster går att nominera till

  • Kårordförande (heltidsarvoderade post)
  • Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor (heltidsarvoderad post, men kan deltidsarvoderas efter behov)
  • Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor (heltidsarvoderad post, men kan deltidsarvoderas efter behov)
  • Vice kårordförande med ansvar för kommunikation och medlemsrekrytering (25%-igt deltidsarvode)

OBS när du tar studieuppehåll för studentfackligt uppdrag har du platsgaranti enligt Sahlgrenska akademins regler (GU 2023/2929) och 4§ UHRFS 2016:1

 

  • Kårstyrelseledamot med ansvar för arbetsmiljö (25%-igt deltidsarvode)
  • Kårstyrelseledamot med ansvar för arbetsmarknadsfrågor (25%-igt deltidsarvode)
  • Kårstyrelseledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor
  • Kårstyrelseledamot med ansvar för internationalisering
  • 5st Övriga Kårstyrelseledamöter

Du kan nominera genom att fylla ut nomineringsformuläret eller genom att mejla din nominering till val@saks.gu.se.

Nominera här!


Mer information om val i SAKS och om posterna finns kan du hitta här:

Mer om val i SAKS

Etiketter