Hoppa till huvudinnehåll
SAKS logga med text vid sidan av

Nominera till SAKS organ 24/25

Valberedningen anmodar nu samtliga kårmedlemmar i Sahlgrenska akademins Studentkår att nominera till SAKS organ. Det innefattar

Du som vill engagera dig i något av SAKS organ uppmuntras kontakta det organ du är intresserad av. Kontaktuppgifter till respektive organ går att hitta på SAKS hemsida under "utbildningsbevakning" eller "studentliv". Du kan också trycka på länkarna som listas ovan. Nedan följer en kort beskrivning av organen.

 

Kårhusstyrelsen

Kårhusstyrelsen (förkortat KHS) består av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, de 3 intendenterna och 5st övriga ledamöter. KHS uppgift är att fatta strategiska beslut för förvaltningen av SAKS kårhus Hvilla Medici. Det kan handla om allt från byte av ventilationssystem till att måla om ett rum på huset. KHS arbetar även aktivt med att utveckla och förbättra omständigheterna på huset och är den perfekta platsen för dig som vill påverka på Hvillan.

 

Utbildningsråden

Utbildningsrådens uppgift är att bedriva utbildningsbevakning och kvalitétsgranskning av Sahlgrenska akademins utbildning. Utbildningsråden är knutna till ett eller flera program. De organiserar kursrepresentanter från kurserna/klasserna och väljer studentrepresentanter till bland annat programmens utbildningskommittéer. Utbildningsrådens arbetsutskott består av en ordförande, vice ordförande, kassör, och sekreterare och upp till 6st övriga ledamöter. Utbildningsråden är platsen för dig som vill påverka, förbättra och utveckla din utbildning.

 

Utskotten

SAKS utskott är en typ av intressegrupper som bland annat anordnar aktiviteter där kårmedlemmar kan träffas och umgås. Det kan vara idrottsaktiviteter, bakdagar, friluftsutflykter, brädspelskvällar. Utöver det finns även utskott som sammanställer kårens tidning, upprätthåller akademisk tradition inom kåren, fotograferar kårens aktiviteter, och diskuterar likabehandling. Utskottens styrelser består av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och upp till 6st övriga ledamöter.

Etiketter