Hoppa till huvudinnehåll
Annonsering av valet och en tidslinje

SAKS kårval 2021!

Amanda Ockell

I have been active as a board member in Sex Elegans as well as in Cerebellum. Therefore I think I could contribute to FUM in a good way.

__________________________________________________________________________________________


Axel Andersson

I was in the SAKS parliament 2019-2020, when I was still a medical student. I applied initially because my friends on the union board asked me to, but I quickly found it to be both stimulating and meaningful to be able to participate in and contribute to the important issues that the parliament and the student union are working with. I felt that I "payed back" what I owed the student union after several years as a medical student. Since then I've graduated, and I am currently a PhD-student at Occupational and Environmental Medicine at Sahlgrenska Academy. I want to once again lend the student union my perspective, commitment and time, and I sincerely hope that you'll trust me in doing so. Thank you.

__________________________________________________________________________________________

Edvin Helleryd

I have a long experience within the Student Union, starting out in the study social sphere then going into the role as vice president with responsibility for study social activities. I've also been part of the board as a member. I'm currently the auditor of the union (revisor). One of my main interests in the union is in its' ruling documents and the organization.

__________________________________________________________________________________________

Karl Kilbo Edlund

Jag vill fortsätta att vara med och utveckla SAKS organisation, för att stärka studentinflytandet och alla studenters möjlighet att engagera sig i kåren. Det är viktigt för mig att kåren är synlig och tillgänglig för alla studenter, att alla kårengagerade känner sig inkluderade i kårens interna arbete och att kunskap som vi utvecklar inom kåren behålls och lämnas över på ett bra sätt. I want to continue to be involved in developing SAKS's organisation, to strengthen the student influence and make sure all students feel the possibility to get involved in the student union. It is important to me that the union is visible for all students, that all union members feel included in the union's internal work and that the knowledge that we develop within the union is retained and passed on in a good way.

__________________________________________________________________________________________

Klara Romare

Efter att ha varit engagerad i kåren sedan första terminen skulle det kännas roligt att vara med i det högst beslutande organet för att kunna vara med och göra SAKS ännu bättre!

__________________________________________________________________________________________

Kristina Guix Erhardsson

Jag skulle vilja nominera mig själv till FUM eftersom jag har varit aktiv medlem i SAKS från och med höstterminen 2016 och önskar att försätta involvera mig i studentkåren. Under året som kommer ser jag fram emot att samarbete med andra kårmuppar och stödja SAKS arbete i helhet. Erfarenhet som jag kan ta med till FUM inkludera mina förtroendevalda poster (presidiet, kårstyrelse, Studenter i Forskning, och Connexus Tuba) samt tid som aktiv kårmedlem på olika nivåer som representerar klasskamrater och andra studenter vid Sahlgrenska Akademin (LoudUR, IRIS, och Utbildningskommittén för audiologi och logopedi). Nästa år ser jag som extra viktigt för alla studenter eftersom vi förhoppningsvis kommer ha en livlig verksamenhet igen med studenter vid Hvillan och Covid-19 i backspegeln, och jag vill vara med!

__________________________________________________________________________________________

Lava Mohammed

Jag vill vara en bidragande faktor till skolans demokrati