Hoppa till huvudinnehåll
Hand med tidning

Sök medel för att starta studentmedia!

Vill du starta upp ett studentmedia av studenter, för studenter? Då är det dags att ansöka om
medel från studentkårerna. Studentmedia kan vara allt från traditionella media som tryckta
tidningar eller tv-program, till bloggar, podcast eller hemsidor.


Vad finns det för medel att söka?
Medlet är indelat i två kategorier, projektbaserat och stadigvarande studentmedia.
Projektbaserat studentmedia omfattar nystartade medier, eller medier som inte syftar till att
verka kontinuerligt över flera år. Stadigvarande studentmedia är vanliga media, som syftar till
att bedriva kontinuerlig verksamhet under flera år och som redan har bedrivit verksamhet
tidigare. Om ni planerar att starta upp ett media som ni vill ska verka under flera år måste ni
alltså första året starta upp det som projektbaserat.


Hur ansöker vi?
Ni skickar er ansökan till smaug@hhgs.se och inkluderar följande:

  1. Vilken slags media som är tänkt att startas, projektbaserat eller stadigvarande.
  2. Verksamhetsplan
  3. Årsbudget (Om ni ansöker som stadigvarande media, inkludera ekonomisk redovisning och dokumentation i form av årsredovisningar/budgetutfall i syfte att bedöma ekonomiska förutsättningar för stadigvarande media.)
  4. Fullständig kontaktinformation för ansvarig sökande.
  5. Organisationens stadgar.

Observera att du som söker måste vara juridisk person för organisationen eller ansöka via
din studentkår. Inga medel betalas ut till privatpersoner.
Har ni frågor om er ansökan eller vill ha mallar och exempel på hur verksamhetsplan eller
budget ska se ut, skicka ett mejl till smaug@hhgs.se. Adressen går till studentkårerna, det är
också de som hanterar och beslutar om vilka som får medel tilldelade.


Deadline för ansökan är 31 mars 12:00.

Etiketter