Hoppa till huvudinnehåll

Dokument

Dokument

Rapporter

Enkel Väg In: Förslagsrapport

Studenttrivsel på Sahlgrenska akademin
Senaste uppdaterad:

Styrdokument

SAKS Stadga
Senaste uppdaterad:

SAKS arbetsordning
Senaste uppdaterad:

SAKS policysamling
Senaste uppdaterad:

Stadgetolkning 2022-10-04

Åsiktsdokument

Campusmiljö
Senaste uppdaterad:

Pedagogik och kvalitetssäkring
Senaste uppdaterad:

Undervisning på distans och digitalisering
Senaste uppdaterad:

Mallar

Äskansmall

Avvikelserapport
Senaste uppdaterad:

Blank Handlingsmall

Bokning av matsalen HVB

Kallelsemall engelska

Kallelsemall svenska

Motionsmall

Nomineringsmall

Protokollmall engelska

Protokollmall svenska

Redovisning av studentrepresentantsuppdrag

Utläggsblankett
Senaste uppdaterad:

FUM Protokoll

2023/2024 Fullmäktigeprotokoll 2

2023/2024 Fullmäktigeprotokoll 3

2023/2024 Fullmäktigeprotokoll 4

Kårstyrelse Protokoll

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 1

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 2

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 3

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 4

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 5

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll 6

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll extra 1

2023/2024 Kårstyrelseprotokoll extra 2

Budget

Budget 19/20
Senaste uppdaterad:

Budget 2021
Senaste uppdaterad:

Budget 22/23 reviderad FUM 4

Budget 23/24 fastställd FUM 6

Budget 21/22
Senaste uppdaterad:

Övriga dokument

Digital Broschyr om SAKS

Kallelse FUM 1 2023/2024

Kallelse FUM 2 2023/2024

Kallelse FUM 3 2023/2024

Kallelse FUM 4 2023/2024

Kallelse FUM 5 2023/2024

Valberedningens förslag till Kårstyrelsen 24/25

Verksamhetsplan

SAKS union board business plan 22/23

Verksamhetsplan 19/20
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan 20/21
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan 22/23

Verksamhetsplan 23/24

Verksamhetsplan 2021/22
Senaste uppdaterad:

SAKS union board business plan 21/22
Senaste uppdaterad: