Hoppa till huvudinnehåll

Medlemskap

Medlemskap

Genom att vara SAKS-medlem stöttar du vårt arbete i att förbättra utbildningarna vid Sahlgrenska akademin samtidigt som du får tillgång till ett rikare studentliv.

Ett SAKS-medlemskap kostar 200 kr per helår eller 120 kr per termin.

Gå till medlemsportalen

Med ditt medlemskap får du, utöver möjligheten att engagera dig, tillgång till alla event som anordnas av något av våra utskott. Du får gå på våra fredagspubar på Hvillan och även tillgång till vissa event som anordnas av andra studentkårer där kårmedlemskap krävs.

Du får ta del av studentrabatter med ditt mecenatkort. Du kan även delta när det är kårval. Som medlem kan du också boka Hvillan för privata event till rabatterat pris. Vi säljer block, pennor och diverse annat på kårexpeditionen som du får medlemspris på. På måndagar serverar vi gratis kaffe och te till alla medlemmar över lunch. Som medlem har du även möjligheten att få tillgång till ett skåp i längan. Alla SAKS-medlemmar har utöver den vanliga studentrabatten förmånen att inte behöva betala medlemsavgiften på 250 kr hos Fysiken. Du har också rabatt på kurser vid Folkuniversitetet.

Förutom allt detta tillkommer även förmåner i form av stipendier, en gratis namnskylt, köpoäng hos SGS och tillgång till vår andrahandsbokhandel som du kan läsa mer om på respektive flik.

Stipendier

För dig som kårmedlem finns flera olika stipendier att söka. För vissa stipendier räcker det med att vara kårmedlem vid ansökningstillfället, medan det för andra stipendier krävs att man varit kårmedlem under hela studietiden. Av historiska skäl är stipendierna tyvärr enbart sökbara för läkarstudenter.

Carl Gilius Hammars internationella stipendium: Utlyses i början av året

Carl Gilius Hammars stipendium är ett årligt resestipendium som delas ut av SAKS Seniorskollegium till läkarstuderande, med målet att främja internationella kontakter medicinare emellan. Stipendiet instiftades 1964. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår vanligen till 10-40 000 kronor per år, oftast fördelat på 2-8 stipendiater. Behöriga att söka är läkarstudenter som är medlemmar i SAKS. Stipendiat skall lämna reseberättelse, företrädesvis vid Seniorskollegiets sammanträde.

Ansökningsformulär Carl Gilius Hammars internationella stipendium

Carl och Cyssie Hammars stipendium: Utlyses i mitten av april

Carl och Cyssie Hammars stipendiefond delar årligen ut medel till läkarstudenter som behöver ekonomiskt stöd och/eller har varit aktiva i Sahlgrenska akademins Studentkår.

Fonden förvaltas av SAKS och avkastningen delas ut av Kårstyrelsen till en eller flera studenter. Summan som delas ut varierar från år till år men den totala summan har under de senaste åren legat runt 30 000 kr.

Behörig att söka är student på läkarprogrammet som är medlem i SAKS, dock ej studenter som läser sin sista termin på utbildningen. Ansökan görs via formulär här på hemsidan och Kårstyrelsen poängsätter ansökningarna enligt handläggningsordningen. En och samma student kan endast erhålla stipendiet en gång. Hela handläggningsordningen finns att läsa under fliken Dokument. Ansökningsformuläret hittar du här [https://forms.gle/GeTWjCC4kdVik1x67]. Observera att ansökningar inkomna utanför ansökningsperioden inte är giltiga.

Selma och Fritz Kreiskys stipendium: Utlyses 15 oktober - 15 november

Stipendiet tilldelas läkarstuderande vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. För erhållande av stipendiet erfordras att den studerande har läst minst ett år på programmet, det vill säga erhållit minst 60 hp på läkarprogrammet.

Antalet stipendier som delas ut till läkarstuderande är 3 st. Någon personlig bedömning av stipendieansökan sker inte, utan stipendiaten väljs genom lottning.

Länk till formulär för ansökan, öppet 15:e oktober - 15:e november.

https://secure.webforum.com/handelsbankenstiftelsetjanst/issues/publicform/e04ff9df-405e-4755-88ca-8fa9b0d5e53a

Priser

För att tacka studenter som gör stora insatser för Sahlgrenska akademins Studentkår delas en rad olika priser ut. Priserna delas ut efter nomineringar inkomna från kårmedlemmar. Det går inte att nominera sig själv till priser. Kårstyrelsen informerar när det är dags att nominera.

Kometenstipendiet

Kometenstipendiet delas ut varje termin till någon som gjort en behjärtansvärd insats för SAKS. Stipendiaten får äta gratis två gånger i veckan på restaurang Kometen.

Sahlgrenen

Sahlgrenen finns i guld och i silver och delas ut i samband med stora festligheter. Sahlgrenen belönar långvarigt och betydelsefullt engagemang för studentkåren.

Vi bjuder alla medlemmar på en gratis namnbricka, skulle du behöva en till kostar de 50 kr/styck.

Du får ett mail när namnbrickan finna att hämta. Vi beställer brickorna i omgångar när vi kommer upp i ett minimiantal från ett professionellt tryckeri. Vi trycker alltså INTE brickorna på campus.

Du får inte beställa namnbricka till någon som inte är medlem.

Du får inte beställa namnbricka om du inte är medlem.

Beställ din namnskylt


SGS
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. De har bostäder över hela Göteborg och du får stå i kö från det året du fyller 17 år och planerar att studera. För att få bo hos SGS behöver du vara student vid Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola eller om du är doktorand och bedriver studier som omfattar en aktivitetsgrad om minst 50% och följer en individuell studieplan. Du får bo kvar så länge du studerar minst 15 hp per termin, men max 6 år.

Som SAKS-medlem får du 3 månaders extra kötid när du aktiverar ditt medlemskap, de läser in detta en gång per termin. Kontakta SGS för frågor gällande din kötid.

Chalmers Studentbostäder
Chalmers Studentbostäder är en bostadsstiftelse som äger och förvaltar studentbostäder avsedda för personer inskrivna vid Chalmers tekniska högskola eller Göteborgs Universitet.

De har bostäder över hela Göteborg och du får stå i kö från det året du fyller 17 år och planerar att studera. Som hyresgäst ska du bedriva aktiva studier på Göteborgs Universitet eller Chalmers samt vara medlem i en studentkår. För att kravet på aktiva studier ska anses uppfyllt krävs godkänt resultat på motsvarande minst 25% av heltidsstudier per termin.

Som SAKS-medlem får du möjligheten att bo hos Chalmers studentbostäder och för varje dag du är medlem får du 1 extra köpoäng*

*Man kan samla maximerat 365 förberedande köpoäng. Därefter krävs medlemskap i studentkår för att uppräkning av köpoängen ska fortsätta. Medlemskap i Chalmers Studentkår ger 2 köpoäng per dag.
Medlemskap i SAKS ger 1 köpoäng per dag.

I andrahandsbokhandeln hittar du läroböcker till olika program inom Sahlgrenska akademin. Böckerna står i bokhyllan på expeditionen och finns tillgängliga att köpa under våra öppettider. Betalning sker primärt med swish, i vissa fall kan det finnas möjlighet att betala kontant. Nedanför hittar du en lista över de böcker vi har inne just nu, listan uppdateras automatiskt c:a en gång dagligen. Kom in på expeditionen om du är intresserad av eller vill köpa en bok!

Du som kårmedlem har möjlighet att sälja böcker eller annat undervisningsmaterial (t.ex. flashcards) via andrahandsbokhandeln. Du sätter själv pris, det kostar inget extra och du får pengarna direkt till dig via swish eller kontanter från köparen som du kan hämta ut från oss. I första hand får boken eller materialet stå i sex månader, skulle den inte bli såld under den tiden kontaktar vi dig. Expeditionen är alltid bemannad under öppettiderna, men vi kan tyvärr inte ta något ansvar för materialet i bokhyllan. Kom gärna in på expeditionen så hjälper vi dig!

Kolla på bokhyllan

Kontaktuppgifter

Epost
admin@saks.gu.se

Telefon
031 - 786 38 93