Hoppa till huvudinnehåll

Om Kåren

Om kåren

Sahlgrenska akademins Studentkår är en demokratiskt uppbyggd organisation, där all makt utgår från dig som är kårmedlem. Som kårmedlem har du varje vår rätt att vara med och välja vårt Fullmäktige, som i sin tur väljer förtroendevalda till Kårstyrelsen, Kårhusstyrelsen och våra råd och utskott.

Kårstyrelsen (KåS) är SAKS högsta verkställande organ och leder SAKS gemensamma verksamhet. KåS ansvarar för att genomföra den verksamhetsplan Fullmäktige beslutar om och har ansvar för vår personal. Ledamöterna i KåS har olika ansvarsområden men arbetar tillsammans för att förbättra din utbildning och din studietid. Kårstyrelsen sammanträder ca 10 gånger per verksamhetsår.

Kontakta oss

Kårstyrelsen ansvarar för kårhuset Hvilla Medici och ser till att Hvillan hålls i toppskick. Kårhusstyrelsen fattar strategiska beslut och utfärdar riktlinjer för hur Hvillan används på bästa sätt. Hit kan du söka dig om du vill vara med att utveckla och ta hand om vårt fina kårhus. På samma sätt som KåS styr vad presidiet arbetar med så styr kårhusstyrelsen intendenternas dagliga arbete i att ta hand om Hvillan.

Skicka mail till styrelsen

Skicka epost till intendent

Hvilla Medici

Sahlgrenska akademins Studentkår är en demokratiskt uppbyggd organisation, där all makt utgår från dig som är kårmedlem. Som kårmedlem har du varje vår rätt att vara med och välja vårt Fullmäktige, som i sin tur väljer vilka som blir förtroendevalda i Kårstyrelsen, Kårhusstyrelsen och våra råd och utskott.

Fullmäktige
Fullmäktige är SAKS högsta beslutande organ och beslutar om vad alla kårorgan får och ska göra, om budget och om strategiska inriktningar. Alla kårmedlemmar har rätt att skicka in motioner till och delta på Fullmäktiges möten. Kanske kan det låta torrt och formellt, men det är i Fullmäktige allt har sin början! Den som är ledamot i Fullmäktige får full insyn i alla SAKS verksamheter och har möjlighet att påverka på hög nivå. Det handlar om att vara med och dra upp riktlinjerna som möjliggör en studentkår som tar till vara alla medlemmars intressen. Fullmäktiges ledamöter utses genom val varje vår. Alla medlemmar kan kandidera och har rösträtt. Fullmäktige har plats för 25 ledamöter, varav en är knuten till varje program/utbildningsområde och resten fördelas på personliga mandat. Fullmäktiges möten leds av en talare och en talarsuppleant, som utses av Fullmäktige. Du kan läsa mer om Fullmäktige i kårens styrdokument.

Skicka motioner

Kårval
Studentkåren är demokratiskt uppbygd och alla kårmedlemmar har rösträtt i det allmänna valet till Fullmäktige. Sittande Fullmäktige väljer sedan under vårterminen samtliga poster inom kåren, däribland Kårstyrelsen, Kårhusstyrelsen, utbildningsråden och utskotten för nästkommande verksamhetsår. Valen ska vara beredda av SAKS valberedning som också utses av Fullmäktige under höstterminen

Mer om val i SAKS

Inspektor
Inspektor är en förtroendevald professor med god inblick i verksamheten och som kan bidra med hjälp och råd i större ärenden. Åtagandet är ett stort förtroende och hittills har ingen suttit på posten kortare tid än tretton år. Sedan 2013 är Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi, SAKS inspektor.

Tidigare inspektorer: Bo Erik Ingelmark, professor i anatomi, inspektor 1949-1966 (för MFG) Petter Karlberg, professor i pediatrik, inspektor 1966-1985 (för MFG) Mattias Aurell, professor i njurmedicin, inspektor 1985-1999 (för MFG) Björn Rydevik, professor i ortopedi, inspektor 1999-2013 (fram till 2010 för MFG, därefter för SAKS)

Kårhistoria
Sahlgrenska akademins Studentkår bildades 2010 som en sammanslagning av tre studentkårer: Hälsovetenskapliga studentkåren vid Götebogs universitet (HVS), Medicinska föreningen i Götebog (MFG) och Odontologiska föreningen i Göteborg (OF).

Hälsovetenskapliga studentkåren bildades på 90-talet och samlade alla de hälsovetenskapliga utbildningarna. HVS hade sin verksamhet i första hand på Hälsovetarbacken. Deras kontor används idag som kontor och möteslokal för SAKS. Medicinska föreningen var från början studentkåren för läkarstudenterna men inkorporerade så småningom också logoped- och apotekarstudenterna. MFG bildades 1949 och fick redan på 50-talet en villa donerad av Cyssie Hammar. Denna såldes 1974 och istället köptes den nuvarande Villa Medici som SAKS övertog vid sammanslagningen. MFG:s corpser lever idag vidare inom SAKS.

Odontologiska föreningen representerade tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen. Förutom kontoret på Odontologen så bedrevs verksamheten på kårhuset Munhålan. Munhålan såldes i samband med sammanslagningen till Göteborgs tandläkarsällskap och drivs vidare av Munhålans studentförening, som också övertog OF:s föreningar.

Sedan sammanslagningen jobbar SAKS ständigt för att bevara det bästa från de tre bildarkårerna och för att alla studenter på Sahlgrenska akademin, oavsett utbildning, ska vara lika delaktiga i studentkårens verksamhet.

Här finns alla aktuella dokument och mallar.

Till dokument

Kontaktuppgifter

Kontakt
Kårordförande

Epost
ko@saks.gu.se

Telefon
072 - 857 53 00