Hoppa till huvudinnehåll

Stöd & Hjälp

Stöd & Hjälp

Om du har stött på problem med din utbildning eller din studiesituation så finns vi på kåren här, och vill gärna hjälpa dig. Kan vi inte själva hjälpa till så försöker vi hänvisa dig vidare till ombuden, studievägledare eller den vi tror kan hjälpa din bäst.

Studentombuden har i sitt uppdrag tre huvudsakliga uppgifter.

  • Att hjälpa studenter och doktorander som stött på problem i sin utbildning
  • Utredning av frågor av studentnära karaktär.
  • Stöd till studenter som ställs inför Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet.

Ombuden bistår också studentkårerna med att ta reda på vad som gäller i frågor som rör de lagar, regler och förordningar som styr universitetets verksamhet. Till skillnad från studentkårerna driver inte ombuden studentpolitiska frågor utan finns till som ett stöd för studenterna.

Ombuden är tillgängliga för alla studenter vid Göteborgs universitetet och gör sitt bästa för att hjälpa dig eller hänvisa dig rätt.

Kontakta studentombuden

Kontakta Studentombuden

 

Har du behov av vård för studierelaterade problem, fysiska eller psykiska, eller har drabbats av psykisk ohälsa relaterad till dina studier, så kan du vända dig till studenthälsan. Att vara student är roligt men kan också vara väldigt påfrestande så det är vanligt att studenter någon gång under sin studietid behöver ta hjälp av studenthälsan. Studenthälsan erbjuds via universitetet.

Mer information

 

 

Studentportalen är din primära källa till all studierelaterad information från akademin och universitetet. Det är bra att ha för vana att hålla sig uppdaterad på senaste informationen på studentportalen. Under Nyheter kan du se till exempel senaste från rektor och Sahlgrenska akademin har också en egen sida på studentportalen med mer lokal information.

Akademins nyheter

Här finns allt från tips på bra studiemiljö till praktiskt information vid olycksfall. Det finns även länkar vidare till till exempel Canvas, ladok och TimeEdit.

Som student vid GU får du även tillgång till en mängd olika programvaror.

Tjänster och verktyg

Kontaktuppgifter

Namn
Kårordförande

Vice ordförande med utbildningsansvar

Epost
ko@saks.gu.se

utbildning@saks.gu.se

Telefon
072 - 857 53 00