Hoppa till huvudinnehåll

Studentliv

Studentliv

Livet som student är inte bara böcker och tentor. Inom SAKS finns det massor med kul man kan hitta på under sin studietid som gör den lättare och roligare.

Att vara student innebär inte bara pluggande. Studentkåren arbetar för att du under din studietid också ska uppleva gemenskap, nöjen och mervärden på Medicinareberget och i Göteborg. Vi tror att studenter som umgås är bättre studenter!

Sahlgrenska akademins studentkår har 11 utskott, 3 projektgrupper och 4 corpser som ordnar alla typer av aktiviteter för alla typer av studenter. Vad sägs om CV-kvällar, fotofika, musikalträning, fotbollsturnering, semmelbak, marskalkuppdrag, PR-makeri, filmkväll, miljöföreläsningar, pubar eller kanske forskningsföredrag? Här hittar du information om alla utskott och corpser – och de flesta finns också på Facebook och Instagram.

Till dig som är ny student: Välkommen till ditt program på Sahlgrenska akademin, till Sahlgrenska akademins Studentkår och till Göteborg som studentstad!

SAKS finns här för att ge dig en så bra start på dina studier som möjligt. Insparken är det perfekta tillfället att lära känna dina nya studiekamrater, nya vänner på andra program, samt faddrar och äldrekursare som kan ge dig värdefulla tips och råd senare under studierna. Under insparken kan du också inte minst hitta aktiviteter att engagera dig i, som kan sätta guldkant på din studietid.

Insparken anordnas av sex olika kommittéer, som var för sig ansvarar för olika utbildningsprogram, samt IntrU, vars uppgift är att samordna och stötta insparken, samt allt arbete som ligger bakom den. Tryck här för att komma vidare och hitta vilken insparkskommitté som har hand om just ditt program.

Hitta vilken insparkskommitté som tar hand om just ditt program här nedanför.

Inspark ››

Kårens utskott är det bästa sättet att lära känna andra studenter. Som kårmedlem är du alltid välkommen att delta på de aktiviteter utskotten anordnar.

Utskott ››

En corps är en fristående förening som har ett nära samarbete med kåren. Vid Sahlgenska akademins Studentkår finns fyra corpser

Läs mer

Arbetsmarknadsmässan - ALARM
Varje år anordnar en projektgrupp under SAKS en arbetsmarknadsmässa för studenter på Sahlgrenska akademin som är uppdelad på tre sektioner; Sjukvård, Farmaci och Odontologi. Mässan fungerar som en plattform där man får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och framtida arbetsgivare samt blivande kollegor. Ett antal olika företag kommer till mässan och ställer ut och studenterna ges den unika möjligheten att prata med företagen på tu man hand samt ställa frågor. Det är på denna mässa som en stor andel av Sahlgrenska akademins studenter får sitt första sommarjobb inom sin profession.

Mer info om ALARM

Vårbalskommitté
Varje vår anordnar SAKS en Vårbal där man får chansen att sätta på sig sin finaste högtidsklädsel, äta god mat och dansa natten lång. De som anordnar denna bal är en vårbalskommittéen som tillsätts varje höst och planerar allt in i minsta detalj. Vårbalen brukar besökas av gamla som nya studenter samt medlemmar av seniorskollegiet. På vårbalen delas även eventuella medaljer ut för insatser inom kåren och det brukar hållas tal och anordnas spex. Ett komplett recept för en magisk kväll.

Hvilla Medici, eller bara Hvillan, är Sahlgrenska akademins Studentkårs hus. År 1974 köptes det av Medicinska föreningen i Göteborg, när den ursprungliga Villa Medici, som donerades av fru Cyssie Hammar år 1954, blev för liten för den växande studentkåren. Vid kårsammanslagningen 2010 tillföll huset SAKS.

Idag används Hvillan dagligen för allt från möten till repetitioner och fester. Villan hyrs också ut när vi inte själva använder den, kontakta intendenterna för mer information.

Till hemsidan

Orbi är en app som vi använder för att sälja biljetter till de event som hålls av kåren, utskotten och corpserna. Ladda ner appen och registrera dig för att ta del av allt kul!

Kontaktuppgifter

Kontakt
Vice Ordförande studiesocialt

Epost
studiesocialt@saks.gu.se