Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning är kårens kärnuppdrag! Vi representerar alla studenter vid Sahlgrenska akademin och arbetar för att förbättra utbildningskvaliteten och arbetsmiljön för alla studenter.

Utbildningsråden har till uppgift att sköta utbildningsbevakningen inom sitt eller sina program. De är den närmsta länken mellan studenterna och programledningen och uppmärksammar saker som inte står rätt till och arbetar för att förbättra utbildningskvaliteten. Till ditt utbildningsråd kan du vända dig om du har uppmärksammat problem inom din utbildning eller om du har förslag på vad som kan förbättras. Representanter från utbildningsråden deltar på möten med programledningen för utbildningen och har på så sätt en god inblick i vad som händer och makt att driva frågor inom akademin. Alla utbildningsråd har i sin tur stöd av kåren centralt i deras arbete.

Ta kontakt med ditt utbildningsråd om du har frågor, problem eller vill ta en aktiv del i att förbättra din utbildning. Alla studenter vid den utbildningen som rådet representerar har närvaro- och yttranderätt vid rådens möten.

Utbildningsråd ››

Studentrepresentanter utses av kårens Fullmäktige och representerar studenterna i olika beredande och beslutande organ på alla nivåer inom Sahlgrenska akademin. Det brukar främst vara medlemmarna i utbildningsrådet som även sitter som studentrepresentanter på sina program och på sin institution. I högskolelagen 2 kap. § 7 står det “Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation” . Det är även reglerat i lag att det endast är studentkårer som har rätt att utse vem som är studentrepresentant. Att vara studentrepresentant är otroligt lärorikt, kul och även en väldigt bra merit.

Hör av dig till ditt utbildningsråd eller Kårstyrelsen om du vill veta mer om studentrepresentation, engagera dig som studentrepresentant eller kontakta en enskild studentrepresentant. Mer information finns även på Studentportalen.

Gå till studentportalen

Tro det eller ej, men världen är större än Sahlgrenska akademin. Därför samarbetar vi i SAKS med andra kårer och kårorganisationer.

Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är en sammanslutning av just studentkårer på Göteborgs Universitet; Göta Studentkår, KonstKåren och då Sahlgrenska akademins Studentkår. Det finns även Handelshögskolans i Göteborg Studentkår som också tillhör Göteborgs Universitet. Genom GUS kan vi då driva studentfrågor som är aktuella för alla studenter vid Göteborgs Universitet.

GUS Hemsida

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är en nationell sammanslutning av studentkårer över hela Sverige och då genom SFS kan vi driva nationella studentfrågor, kring till exempel CSN och boende. Det finns även andra samarbeten som knyter samman studenter i Göteborg och i Sverige.

SFS Hemsida

Åsiktsdokument är en sammanfattning av vad de flesta studenter vid Sahlgrenska akademin tycker kring olika områden. Det är också det som står i åsiktdokumneten som styr vårt påverkansarbete. Som studentrepresentant förväntas du utgå från det som står i åsiktsdokumenten, detta för att minimera svängningar i studenternas åsikter beroende på vem det är som sitter som studentrepresentant. Åsiktsdokumenten revideras (uppdateras) varje år och då finns möjlighet att vara med och påverka vad som står i åsiktsdokumenten.

Aktuella åsiktsdokument

Universitetet styrs av olika styrdokument på både nationell och lokal nivå, som utbildningsbevakare men även som gemene student är det bra att ha koll på att dessa finns. På nationell nivå styrs universitet av Högskolelagen, Högskoleförordningen och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, sen finns även andra lagar och regler som styr på statliga lärosäten, ex diskrimineringslagen.

UKÅ

På lokal nivå styrs utbildningarna av GUs egna regler som reglerar mer på detaljnivå kring exempelvis utförande av examinationer, upplägg av kursplaner, schemaläggning, informationsutgivning, kursvärderingar, studentinflytande med mera. Det är bra att veta att och var dessa finns.

GU

SAKS stadga, policyer och arbetsordning finns i dokument samlingen under ”Om kåren”.

Kontaktuppgifter

Kontakt
Vice Ordförande utbildning

Epost
utbildning@saks.gu.se