Hoppa till huvudinnehåll

Doktorandrådet (DoR)

VAD ÄR DoR?

Doktorandrådet (DoR) finns för Sahlgrenska akademins forskarstudenter och har till uppgift att bevaka forskarutbildningens kvalitet och att arbeta för doktoranders rättigheter vid akademin.

Medlemmarna i DoR består av doktorander från Sahlgrenska akademins institutioner och ett förtroendevalt arbetsutskott som fungerar som rådets styrelse. Doktorandrådets möten är öppna för alla doktorander och vi välkomnar fler att engagera sig i DoR för att påverka doktoranders situation och framtid, och delta i olika projekt.

DoR är i princip alltid i behov av fler aktiva medlemmar – ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi göra! Är du intresserad av forskning, utbildning, etik, internationalisering, akademins organisation, ledarskap, arbetsmiljö, kommunikation eller projektplanering? Tveka inte, hör av dig!

 

ARBETSUTSKOTT 2022/23:

Ordförande: Axel Andersson

Vice ordförande: Emma Eckernäs

Kassör: Mattias Erhardsson

Sekreterare: Emma Inganäs Söderlund

 

MÖTESDATUM Vår 2023

Doktorandrådets möten är öppna för alla doktorander.

Vårens möten är följande datum:

-     26/1 kl 15:00-17:00 på Medicinaregatan 13, 4e våningen

     7/3 kl 15:00-17:00 på Jörgen Lehmann

     19/4 kl 15:00-17:00  på Jörgen Lehmann

     30/5 kl 15:00-17:00 på Medicinaregatan 13, 4e våningen

 

DoR:s VERKSAMHET

DoR påverkar situationen för doktorander bland annat genom att ha representanter i de råd där forskning och forskningsutbildning berörs, såsom Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR), Rådet för forskningsfrågor (FOR) samt Sahlgrenska akademins styrelse. DoR har även representanter i Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK) samt akademins olika institutionsråd. På detta sätt kan vi vara med och påverka på en bred basis.

DoR har anordnat en doktoranddag med syfte att öka samverkan och nätverkande mellan akademins doktorander och att stötta deras framtida karriärer. Exempel på andra frågor som DoR har drivit är undersökning av doktoranders arbetsmiljö, anställning för doktorander från dag ett, samt att alla doktorander ska ha möjlighet till undervisning som en del i sin forskarutbildning, frågor som har tagits upp i både FUR och akademistyrelsen.

 

VILL DU VARA MED? Det är viktigt att doktoranders röst blir hörd på Sahlgrenska akademin och vi önskar att fler vill vara med och påverka. Doktorander som deltar i DoR:s arbete och tar på sig förtroendeuppdrag har rätt till kompensation i form av förlängningsdagar, oavsett hur doktorandens utbildningsplats är finansierad (GU-anställd eller samverkansdoktorand).

Ett engagemang i DoR ger dig värdefulla erfarenheter av ledarskap och akademins organisation, och ett brett nätverk av doktorander, forskare och kollegor från hela fakulteten.

 

DOKTORANDKOMMITTÉER (DK)

DoR verkar för att starta upp och stötta doktorandkommittéer vid varje institution. För närvarande finns aktiva doktorandkommittéer vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, institutionen för medicin, och institutionen för neurovetenskap och fysiologi. För att få aktuell kontaktinformation till kommittén vid din institution eller för att få stöd att starta upp en kommitté, ta kontakt med DoR.

 

Anmäla till lediga anställningar inom DoR

Lämna feedback till DoR