Hoppa till huvudinnehåll

Fysioterapeutiska utbildningsrådet (FtUR)

FtUR är en del av SAKS utbildningsbevakande verksamhet och arbetar för att studenterna på fysioterapeutprogrammet ska få bästa möjliga utbildning. För att säkerställa en hög utbildningskvalitet och god studiemiljö jobbar vi med bland annat kursutvärderingar samt arbetsmiljö- och kursplansgranskning. FtUR har rådsmöten 4 gånger/termin. På mötena utbyter vi information om pågående kurser, lyfter problem och idéer, rapporterar från organ där vi har studentrepresentanter, planerar framtida sociala event och inte minst har vi trevligt och fikar.

Rådet består av ett arbetsutskott (AU) och kursrepresentanter. AU är förtroendevalda av SAKS fullmäktige, medan kursrepresentanter väljs av respektive klass. Vi strävar efter att ha minst 2 representanter från varje årskurs (minst 1 från respektive inriktning). Kursrepresentanternas roll är att förmedla studenternas åsikter och idéer till FtUR, samt att föra vidare information från FtUR/SAKS till studenterna.

Kontaktuppgifter