Hoppa till huvudinnehåll

Läkarutbildningsrådet (LUR)

Vad är LUR?

Läkarutbildningsrådet (LUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på läkarprogrammet. LUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalt arbetsutskott (AU), som fungerar som rådets styrelse.

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det sexåriga läkarprogrammet ska se ut och vår arbetsmiljö. LUR har också samarbete med övriga utbildningsråd i Sverige och träffas regelbundet på nationella möten. Vi väljer och samordnar också studentrepresentanter, som representerar läkarstudenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

Förtroendevalda 23/24
Ordförande: Hanna Alm
Vice ordförande: Linnea Bremström
Sekreterare: Tove Östman
Kassör: Caroline Hallgren

Övriga ledamöter
Niclas Johansson
Esha Naveed

Mötesdatum
Under Våren 2024 har vi möten påplats, men vi tänker fortsätta att ha hybdrid-möten så att det finns möjlighet att ansluta via zoom.

Under våren planeras det hållas fyra möten, datum för dessa är

  • 6 Februari
  • 7 Mars
  • 4 April
  • 14 Maj

Vill du få kallelse till våra möten? Kontakta oss, så skriver vi upp dig på kallelselistan! Kallelse skickas ut en vecka före varje möte.

Utbildningsbevakning

LUR drivs utöver arbetsutskottet framförallt av kursrepresentanter (terminsrepresentanter på det nya programmet) samt studentrepresentanter. Kursrepresentanterna representerar studenterna på innevarande kurs medan studentrepresentanterna sitter i arbetsgrupper kopplade till akademin som berör frågor som omfattar moment på fler än en enstaka kurs. Till kursrepresentant väljs du av klassen, i regel i början av startad kurs, och strax efter att kursen meddelats detta så kommer då bli kontaktad av oss i LUR direkt. Studentrepresentanter blir invalda på LUR-möten då de företräder studenterna gentemot akademin och därför behöver du kontakta oss först om du har intresse av detta.

Har du blivit vald till kursrepresentant? Vad roligt! I ditt uppdrag ingår att hålla kontakten med LUR och se till att din klass är representerad på våra möten. För mer information eller om du vill veta mer om hur du som kursrepresentant fyller i kursrapport till LURs möten, se bifogad PDF här på sidan.

Har du blivit vald till studentrepresentant – skoj! Vill du ha mer information kring det uppdraget, se bifogad PDF här på sidan.

 

LUR bryr sig såklart också som studenters arbetsmiljö! Vi har bland annat haft psykisk ohälsa bland läkarstudenter som fokusfråga tidigare år. Som del av detta arbete har vi sammanställt en pamflett om psykisk ohälsa och var man kan vända sig för att få hjälp som finns bifogad här på sidan. Pamfletten finns också att hämta i fysisk form på kårexpeditionen.

 

Mötesprotokoll från tidigare LUR-möten hittar du här.