Hoppa till huvudinnehåll

Läkarutbildningsrådet (LUR)

Vad är LUR?

Läkarutbildningsrådet (LUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på läkarprogrammet. LUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalt arbetsutskott (AU), som fungerar som rådets styrelse.

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det sexåriga läkarprogrammet ska se ut och vår arbetsmiljö. LUR har också samarbete med övriga utbildningsråd i Sverige och träffas regelbundet på nationella möten. Vi väljer och samordnar också studentrepresentanter, som representerar läkarstudenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

Förtroendevalda 21/22
Ordförande: Hanna Ståby
Vice ordförande: Theebiga Kathirkamanathan
Sekreterare: Sara Källström Soininen
Kassör: Linus Esbjörnsson
Övriga ledamöter:
Dagmara Cuszynska-Kruk
Mohammad Al Masri

Mötesdatum
I och med Covid-19 hålls våra möten nu på zoom. Följande är vårterminens mötesdatum:

  • Torsdag 3 februari
  • Måndag 14 mars
  • Torsdag 7 april
  • Tisdag 17 maj

Vill du få kallelse till våra möten? Kontakta oss, så skriver vi upp dig på kallelselistan!

Utbildningsbevakning
Har du blivit vald till kursrepresentant? Vad roligt! I ditt uppdrag ingår att hålla kontakten med LUR och se till att din klass är representerad på våra möten.

För mer information eller vet mer om hur du som kursrepresentant fyller i kursrapport till LURse se bifogade PDFer.

I LUR väljs också studentrepresentanter som företräder studenterna gentemot akademin och är med och fattar beslut som rör oss studenter. Har du blivit vald till studentrepresentant – skoj! Vill du ha mer information kring det uppdraget, se bifogade PDF.

 

LUR bryr sig såklart också som studenters arbetsmiljö! Vi har bland annat haft psykisk ohälsa bland läkarstudenter som fokusfråga. Som del av detta arbete har vi sammanställt en pamflett om psykisk ohälsa och var man kan vända sig för att få hjälp.

Bifogade pamflett finns också att hämta i fysisk form på kårexpeditionen.

Årets fokusfråga
Årets fokusfråga är läkarprogrammet efter Covid-19. Det innebär att vi under våra möten kommer att spendera extra mycket tid på att diskutera hur vi önskar att programmet ser ut efter återgång till undervisning på plats. Bra erfarenheter från distansundervisningen som kan fortsatt användas? Streaming av föreläsningar som är på plats? LURs möten är rätt forum! Tillsammans kan vi arbeta för att göra återgången till campus så bra som möjligt!