Hoppa till huvudinnehåll

Läkarutbildningsrådet (LUR)

Vad är LUR?

Läkarutbildningsrådet (LUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på läkarprogrammet. LUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalt arbetsutskott (AU), som fungerar som rådets styrelse.

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det sexåriga läkarprogrammet ska se ut och vår arbetsmiljö. LUR har också samarbete med övriga utbildningsråd i Sverige och träffas regelbundet på nationella möten. Vi väljer och samordnar också studentrepresentanter, som representerar läkarstudenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

Förtroendevalda 20/21
Ordförande: Kajsa Engevall
Vice ordförande: Andreas Bruhn
Sekreterare: Patricia Derakshan
Kassör: Remli Yusupov
Övriga ledamöter:
Miriam Petersson
Janita Halminen
Dagmara Cuszynska-Kruk
Hanna Ståby

Mötesdatum
I och med Covid-19 hålls våra möten nu på zoom. Följande är vårterminens mötesdatum:

  • Onsdag 24 februari
  • Torsdag 25 mars
  • Onsdag 14 april
  • Måndag 17 maj

Vill du få kallelse till våra möten? Kontakta oss, så skriver vi upp dig på kallelselistan!

Utbildningsbevakning
Har du blivit vald till kursrepresentant? Vad roligt! I ditt uppdrag ingår att hålla kontakten med LUR och se till att din klass är representerad på våra möten.

För mer information eller vet mer om hur du som kursrepresentant fyller i kursrapport till LURse se bifogade PDFer.

I LUR väljs också studentrepresentanter som företräder studenterna gentemot akademin och är med och fattar beslut som rör oss studenter. Har du blivit vald till studentrepresentant – skoj! Vill du ha mer information kring det uppdraget, se bifogade PDF.

 

LUR bryr sig såklart också som studenters arbetsmiljö! Vi har bland annat haft psykisk ohälsa bland läkarstudenter som fokusfråga. Som del av detta arbete har vi sammanställt en pamflett om psykisk ohälsa och var man kan vända sig för att få hjälp.

Bifogade pamflett finns också att hämta i fysisk form på kårexpeditionen.

Årets fokusfråga
Årets fokusfråga är digitalisering! Det innebär att vi under våra möten kommer att spendera extra mycket tid på att diskutera hur digitaliseringsarbetet på programmet kan förbättras. Undermåliga online-föreläsningar? En kurs som hittat en smart teknisk lösning? LURs möten är rätt forum! Tillsammans kan vi arbeta för en optimal digital utveckling!