Hoppa till huvudinnehåll

Likabehandlingsutskottet (IRIS)

Vad betyder IRIS?

Individens rättigheter i studierna – varje individ har rättigheter under sin studietid och det är vårt fokus. Vi också har kontakt med stödresurser för studenter som drabbas av diskriminering.

Vem är vi?

IRIS består av studenter som läser vid Sahlgrenska akademin och bryr sig om jämlikhetsfrågor. Vi är uppmärksamma hur vi kan skydda/hjälpa andra studenter och sedan utöva påverkansarbete på akademin.

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

De finns sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagstiftningen:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Önskelista för händelser under 20/21:
Dag och tid
Likabehandlingslördagar Varje lördag
Integritet event VT21
West Pride 2021 Juni 2021
Copenhagen 2021 – WorldPride & Eurogames 12-22 august 2021
Alla event under pandemin kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilken innebär att de kan komma att ställas in.