Råd utskott corpser

Råd

Utbildningsråd är grupper av studenter som vill arbeta för att göra utbildningen så bra som möjligt. På utbildningsråden möts kursrepresentanter, förtroendevalda och studentrepresentanter för att diskutera aktuella frågor. Att vara aktiv i ett utbildningsråd ger en unik inblick i hur universitetet fungerar och är också en bra merit.

UTSKOTT

Utskott är grupper av studenter som gått ihop för att ordna aktiviteter dit alla kår-medlemmar är välkomna. Inom SAKS finns många olika utskott och projektgrupper med olika inriktningar, för alla olika intressen. Klicka här för att se alla utskott.

Corpser

Corpser är fristående organisationer som är knutna till SAKS. Många medlemmar förblir aktiva inom corpserna långt efter sin examen. SAKS har fyra corpser: Medicinar-spexet, Blåshjuden, Inälfvorna och Corus Acusticus.