Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakningen är kårens kärnuppdrag, där vi ser till att alla studenter får bästa möjliga utbildning! Vi representerar alla studenter vid Sahlgrenska akademin och bidrar till utbildning av högsta kvalitet och bästa möjliga arbetsmiljö för alla studenter.

Utbildningsråd

Utbildningsråden är den absolut viktigaste byggstenen i utbildningsbevakningen och bevakar utbildningen inom ett specifikt eller några få näraliggande program. Hör av dig till ditt utbildningsråd om du vill engagera dig för att arbeta för bättre utbildningskvalitet eller om du har synpunkter på din kurs eller ditt program!

Här kan du läsa mer om de olika utbildningsråden och ta reda på vilket utbildningsråd som arbetar med just ditt program.

Studentrepresentanter

Studentrepresentanter utses av Fullmäktige och representerar studenterna i olika beredande och beslutande organ på alla nivåer inom Sahlgrenska akademin. Vi studenter är medaktörer i vår utbildning, vilket betyder att vi har rätt att vara med så fort ett beslut rör oss studenter. Det gör vi genom våra studentrepresentanter. Att vara studentrepresentant är lärorikt, kul och en bra merit.

Hör av dig till ditt utbildningsråd eller Kårstyrelsen om du vill veta mer om studentrepresentation, engagera dig som studentrepresentant eller kontakta en enskild studentrepresentant.

Mer information finns även på Studentportalen.

Åsiktsdokument

I åsiktsdokumenten sammanfattas vad de flesta studenter vid Sahlgrenska akademin tycker och det är också de som styr vårt påverkansarbete. Som studentrepresentant förväntas du följa det som står i åsiktsdokumenten. Åsiktsdokumenten revideras (uppdateras) varje år och då finns möjlighet att påverka vad som står i åsiktsdokumenten.

Här hittar du de aktuella åsiktsdokumenten. Hör av dig till ditt utbildningsråd för att få veta mer!

Samverkan

Tro det eller ej, men världen är större än Sahlgrenska akademin. Därför är SAKS med i Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) för att göra din röst hörd både inom hela universitetet och i nationella studentfrågor. Vissa utbildningsråd är också aktiva i egna nationella nätverk.

Olika lagar, förordningar och styrdokument

Universitetet styrs av olika styrdokument på både lokal och nationell nivå, som utbildningsbevakare är det bra att ha koll på att dessa finns. 

SAKS stadga, policyer och arbetsordning finns under “Om kåren”.