Pedalen

Pedalen är SAKS pedagogiska pris, som sedan 1984 årligen utdelas på Sillunchen på Valborg med syfte att stimulera och belöna lärare som engagerar sig för att förbättra pedagogiken. Alla kårmedlemmar kan nominera en lärare eller en lärmiljö aktiv inom något program på Sahlgrenska akademin. Priset består av en evig ära och en vandringspokal. 

Tidigare pristagare

2019: Anne Uv, histologi
2018
: Henrik Fagman, anatomi och patologi
2017: –
2016: Michael Winder, farmakologi
2015: Ellen Johansson, anatomi
2014
: Magnus Rudenholm (då Bengtsson), neurologi
2013: Peter Lingström, cariologi
2012
: Henrik Zetterberg, neurokemi
2011
: Kristina Luthman, kemi
2010: Lars Rönnbäck, neurologi
2009: Anna Lundgren, immunologi
2008: Anette Larsson, farmaceutisk teknologi
2007: Ingrid Berns, logopedi
2006: Bengt R Johansson, klinisk anatomi
2005: Agnetha Ekman, farmakologi
2004: Lars Gunnar Pettersson, fysiologi
2003: Anders Ågård, internmedicin
2002: Hans Nissbrandt, farmakologi
2001: Mikael Hellström, diagnostisk radiologi
2000: Elias Eriksson, farmakologi
1999: Anette Lohmander, logopedi
1998: Gösta Roupe, dermatologi
1997: Svante Nordgren, kirurgi
1996: Tomas Skoglund, neuroanatomi
1995: Anna Elander, plastikkirurgi
1994: Rolf Olsson, internmedicin
1993: Olof Gustafsson, neurokirurgi
1992: Anders Bergbrant, medicin
1990: Anestesi-, ortopedi- och kirurgiklinikerna, Östra sjukhuset
1989: Lars Gunnar Kindblom, patologi
1988: Christer Lundqvist, neurologi
1987: Sverker Jern, klinisk fysiologi
1986: Birger Löfving, fysiologi
1985: Lars Forssman & Ian Milsom, obstetrik och gynekologi
1984: Bo Samuelsson, medicinsk kemi