The Education Council for Biomedical Science (BUR)

Info

BUR är en del av SAKS utbildningsbevakande verksamhet och arbetar för att studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet ska få bästa möjliga utbildning. För att säkerställa en hög utbildningskvalitet och god studiemiljö jobbar vi med bland annat kursutvärderingar, arbetsmiljö och kursplansgranskning. BUR har rådsmöten 4 gånger/termin. På mötena utbyter vi information om pågående kurser, lyfter problem och idéer, rapporterar från organ där vi har studentrepresentanter, planerar framtida sociala event och inte minst har vi trevligt och fikar. 

Rådet består av ett arbetsutskott (AU) och kursrepresentanter. AU är förtroendevalda av SAKS fullmäktige, medan kursrepresentanter väljs av respektive klass. Vi strävar efter att ha minst 2 representanter från varje årskurs (minst 1 från respektive inriktning). Kursrepresentanternas roll är att förmedla studenternas åsikter och idéer till BUR, samt att föra vidare information från BUR/SAKS till studenterna. 

BUR har studentrepresentanter i Programutskottet för BMA-programmet och i Utbildningskommittén för biomedicin, där vi förmedlar studenternas synvinkel. Rådet sammanträder 4 gånger per termin. Alla studenter på BMA-programmet har närvaro- och yttranderätt på rådets möten. Meddela gärna att du kommer, så vi kan köpa extra fika!

BUR vill även synliggöra yrket biomedicinsk analytiker och brukar därför delta i arbetsmarknadsmässan ALARM, samt uppmärksamma Internationella BMA-dagen.

Vi ser fram emot att kunna hjälpa till, så tveka inte att höra av dig!

Varmt välkommen till våra möten!

UPCOMING MEETINGS 2020

Due to the current situation, our meetings are conducted digitally, thorugh Zoom. For more information about the meeting dates, contact us via e-mail or facebook.

STUDENT COUNCIL 20/21

President: Magda Niewolik

Secretary: Ina Liljestrand-Landin

Treasurer: Filip Rolin

Board member: Sofi Sjöberg

Contact us

Do you have a question you have been wondering about? Do you have opinions about the programme or a specific course? Do you have ideas about how things could be improved, to promote the well-being of students and the studying environment?

You can always reach us by e-mail (bur@saks.gu.se) or facebook. It is also possible to contact one of your fellow course representatives, who may be able to pass the question on to the student council.

We also have a duty of confidentiality, to make you feel safe and comfortable enough to talk to us about anything, so do not hesitate to contact us! 

57059865_2374564869260269_3124847393720238080_n