Biomedicinska Utbildningsrådet

Info

BUR är en del av SAKS utbildningsbevakande verksamhet och arbetar för att studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet ska få bästa möjliga utbildning. För att säkerställa en hög utbildningskvalitet och god studiemiljö jobbar vi med bland annat kursutvärderingar samt arbetsmiljö- och kursplansgranskning. BUR har rådsmöten 4 gånger/termin. På mötena utbyter vi information om pågående kurser, lyfter problem och idéer, rapporterar från organ där vi har studentrepresentanter, planerar framtida sociala event och inte minst har vi trevligt och fikar. 

Rådet består av ett arbetsutskott (AU) och kursrepresentanter. AU är förtroendevalda av SAKS fullmäktige, medan kursrepresentanter väljs av respektive klass. Vi strävar efter att ha minst 2 representanter från varje årskurs (minst 1 från respektive inriktning). Kursrepresentanternas roll är att förmedla studenternas åsikter och idéer till BUR, samt att föra vidare information från BUR/SAKS till studenterna. 

BUR har studentrepresentanter i Programutskottet för BMA-programmet och i Utbildningskommittén för biomedicin, där vi förmedlar studenternas synvinkel. Rådet sammanträder 4 gånger per termin. Alla studenter på BMA-programmet har närvaro- och yttranderätt på rådets möten. Meddela gärna att du kommer, så vi kan köpa extra fika!

BUR vill även synliggöra yrket biomedicinsk analytiker och brukar därför delta i arbetsmarknadsmässan ALARM, samt uppmärksamma Internationella BMA-dagen.

Vi ser fram emot att kunna hjälpa till, så tveka inte att höra av dig!

Varmt välkommen till våra möten!

KOMMANDE MÖTEN 2020

För nuvarande, på grund av den rådande situationen, sker våra möten digitalt, via zoom.   För mer information, kontakta oss via mail eller facebook.

BURS ARBETSUTSKOTT 20/21

Ordförande: Magda Niewolik

Sekreterare: Ina Liljestrand-Landin

Kassör: Filip Rolin

Övrig ledamot: Sofi Sjöberg

Kontakta oss

Har du någon fråga du grumlar över? Funderar du över hur olika examinationer går till? Har du åsikter angående skolan, programmet eller en specifik kurs? Har du idéer om hur kan saker och ting kan förbättras?

Du kan nå oss genom mail (bur@saks.gu.se) eller facebook. Det går även bra att vända sig till någon av kursrepresentanterna som eventuellt kan föra vidare frågan till rådet.

Vi har tystnadsplikt för att du ska känna dig trygg att framföra alla typer av ärenden, så tveka inte att kontakta oss! 

57059865_2374564869260269_3124847393720238080_n