Fysioterapeutiska utbildningsrådet

Om du vill vara med i FtURs utbildningsbevakning, kontakta vår vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor!