Läkarutbildningsrådet (LUR)

På grund av rådande läge (Covid-19)

Tills vidare hålls alla möten digitalt via Zoom. Se mer information i kallelsen. Om du inte finns med på kallelsen men vill göra detta, se nedan för hur du kontaktar oss.

Vad är LUR?

Läkarutbildningsrådet (LUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på läkarprogrammet. LUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalt arbetsutskott (AU), som fungerar som rådets styrelse.

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det sexåriga läkarprogrammet ska se ut och vår arbetsmiljö. LUR har också samarbete med övriga utbildningsråd i Sverige och träffas regelbundet på nationella möten. Vi väljer och samordnar också studentrepresentanter, som representerar läkarstudenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

 

 

 

Förtroendevalda 20/21

Ordförande: Kajsa Engevall

Vice ordförande: Andreas Bruhn

Sekreterare: Patricia Derakshan

Kassör: Remli Yusupov

Övriga ledamöter:
Miriam Petersson
Janita Halminen
Dagmara Cuszynska-Kruk
Hanna Ståby

Kontaktuppgifter

Kontakta oss på lur@saks.gu.se eller släng iväg ett meddelande på Facebook (Läkarutbildningsrådet Saks). Vi finns också på Instagram: lur_saks.

LUR
56702339_335330793998405_7060229535094013952_n 1

Mötesdatum

Våra möten är öppna för alla intresserade studenter! Vi träffas vanligen kl 17.00 i Biblioteket på Hvilla Medici, Högåsplatsen 6.

Datum för höstens möten kommer i samband med terminsstart.

Vill du få kallelse till våra möten? Kontakta oss, så skriver vi upp dig på kallelselistan!

 

Utbildningsbevakning

Har du blivit vald till kursrepresentant? Vad roligt! I ditt uppdrag ingår att hålla kontakten med LUR och se till att din klass är representerad på våra möten. För mer information, se denna PDF. Vill du veta mer om hur du som kursrepresentant fyller i kursrapport till LUR, se denna PDF.

I LUR väljs också studentrepresentanter som företräder studenterna gentemot akademin och är med och fattar beslut som rör oss studenter. Har du blivit vald till studentrepresentant – skoj! Vill du ha mer information kring det uppdraget, se denna PDF.

Relation LUR och studenter -ny bild till hemsidan

LUR bryr sig såklart också som studenters arbetsmiljö! Vi har bland annat haft psykisk ohälsa bland läkarstudenter som fokusfråga. Som del av detta arbete har vi sammanställt en pamflett om psykisk ohälsa och var man kan vända sig för att få hjälp. LUR-pamflett-digital-version

Denna pamflett finns också att hämta i fysisk form på kårexpeditionen.