Handledarpris

Årets regionala fiLUR Läkarutbildningsrådets årliga handledarpris

Vi gillar bra handledning!

Sedan år 2018 delar vi ut ett handledarpris som särskilt fokuserar på kliniskt verksamma handledare ute i regionen. Tanken med handledarpriset Årets regionala fiLUR är att särskilt lyfta fram handledare ute i regionen som givit dig det ”lilla extra” i din undervisning. Alla handledare du träffat som utlokaliserad till en klinik utanför Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusområde (SU) är kvalificerade! Pristagaren utses av LUR.

Vi samarbetar med Sveriges läkarförbund Student Göteborg för insamlingen av nomineringar. De delar ut priset Årets handledare som alla kliniskt verksamma handledare du träffat är kvalificerade att nomineras till! Vinnaren av det lokala priset utses av SLF Student Göteborg och konkurrerar sedan med vinnarna av motsvarande pris vid de andra lärosätena, där en handledare vinner det nationella priset som utses av SLF Students nationella styrelse.

Alltså: två priser, en nominering! Årets regionala fiLUR, och Årets handledare av SLFS Göteborg.

Nomineringsrundorna hålls under våren, håll koll på våra  sociala medier (och här på hemsidan) för mer information!

Prismottagare

  • Femke Becht

    Motivering:

    ”Det var tydligt redan från första dagen att Femke var mycket engagerad i handledarskapet och under placeringen var hon alltid tillgänglig för mig trots att hon hade AT-läkare att handleda och egna administrativa uppgifter. Hon jobbade mycket med feedback, efter varje patientkontakt jag haft hade vi ett feedbacksamtal där jag fick utvärdera mig själv. Även om hon inte varit med gjorde vi detta vilket gjorde att jag själv fick reflektera över min personliga utveckling och hon kunde då återkoppla till vad vi pratat om tidigare. Hon var också mycket angelägen att de andra läkarna på vårdcentralen skulle vara tillgängliga de gånger hon inte var på plats.”

    När hon nominerades arbetade hon på Hentorps vårdcentral; nu jobbar hon på Mössebergs vårdcentral i Falköping!